rss Tampereen seurakuntien uutiset

8.11.2018 20.23

Auttaminen ja nuorisotyö ovat tärkeitä äänestäjille ja ehdokkaille

Vaalikonevastauksien perusteella tamperelaiset äänestäjät ja ehdokkaat ovat samaa mieltä seurakunnan toiminnan painopisteistä. Eroavaisuuksia löytyy arvopohjaisista kysymyksistä, esimerkiksi suhtautumisesta tasa-arvoiseen kirkkovihkimiseen ja eutanasiaan. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys jatkuu vielä lauantaihin.

Auttaminen ja nuorisotyö tärkeitä 

ruokanyss-ja-säilykkeet
Ruokapankin työntekijä Petri Ahokainen täyttää Ruokanyssen hyllyjä. Kuva Hannu Jukola
 Molemmat arvostavat auttamistyötä ja nuorisotyötä ja rippileirejä. Auttamistyössä tärkeimpiä kohderyhmiä ovat kriisissä olevat lapsiperheet sekä yksinäiset ja sairaat.

Tamperelaisehdokkaista lähes jokainen eli 205 ehdokasta on täyttänyt vaalikoneen, ja vaalikoneella Tampereen seurakuntien ehdokkaita on torstaihin 8.11. mennessä etsinyt 876 henkeä.

Säästöt etsitään kiinteistöistä

Kun seurakuntien talous kiristyy, molemmat ryhmät ovat valmiita etsimään säästöjä kiinteistöistä, joskin ehdokkaat ovat tähän vielä halukkaampia kuin äänestäjät. Seurakuntia yhdistämällä säästäisi vajaa kolmannes äänestäjistä ja noin viidesosa ehdokkaista.

Myös verojen nosto nähdään yhtenä mahdollisuutena taloustilanteen parantamiseen, tamperelaisista ehdokkaista siihen olisi valmis 16 % ja äänestäjistä 20 %. Toiminta ja työntekijät eivät saa suosiota säästökohteina.

Kirkkoon kuulutaan monista eri syistä

kaste
Äänestäjien mielestä tärkeintä kirkon toiminnassa ovat toimitukset eli kaste, vihkiminen ja hautaan siunaaminen.

Kirkkoon kuulumisen kärkisyynä äänestäjät pitävät mahdollisuutta kasteeseen, kummiuteen, vihkimiseen ja hautaan siunaamiseen. Ehdokkaat taas korostavat lähimmäisenrakkautta ja elämänarvoja. Molemmissa ryhmissä oma usko on noin 16 prosentille tärkeä syy kuulua kirkkoon. Molemmissa ryhmissä valtaosa ajattelee, että on kristitty siksi, että on kasvanut tähän kulttuuriin.

Äänestäjillä ristiriitaisempi suhtautuminen kristinuskoon

 Suhtautuminen kristinuskoon on äänestäjillä ristiriitaisempi kuin ehdokkailla. Ainakin osittain ristiriitaisena omaa suhdettaan kristinuskoon pitää yli puolet äänestäjistä. Ehdokkailla vastaava osuus on noin 35 %.

Myös Raamattuun suhtautumisessa on selkeästi eri painotukset. Äänestäjistä liki kaksi kolmesta ei pidä kirjaimellisesti totena kaikkea, mitä Raamatussa on kirjoitettu. Ehdokkaista tätä mieltä on yksi kolmasosa.

Eutanasia ja samaa sukupuolta olevien vihkiminen jakavat

Kirkon suuret linjaukset tehdään kirkolliskokouksessa eikä paikallisesti. Paikallisten ehdokkaiden näkemyksillä on kuitenkin merkitystä, koska seurakuntapäättäjät valitsevat maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen.

_C7A9911
Rakkauslukot Patosillalla. Kuva Jussi Laitinen
 Vaalikonevastauksien perusteella Tampereella ehdokkaiden mielipiteet tasa-arvoisesta avioliitosta ovat konservatiivisempia kuin äänestäjien. Vaalikoneeseen vastanneiden äänestäjien keskuudessa korostuu se näkemys, että myös samaa sukupuolta olevat parit pitäisi vihkiä kirkossa. Tätä mieltä on 64 % vastaajista. Ehdokkaita kysymys jakaa enemmän. Hienoinen enemmistö (51,5 %) on samaa sukupuolta olevien parien kirkkovihkimisten kannalla.

Vaalikoneessa kysyttiin myös mielipidettä siihen, pitäisikö kirkon hyväksyä erilaiset avioliittokäsitykset ja sallia papeille vihkiminen omantunnon mukaan. Tähän on selkeästi enemmän halukkuutta äänestäjien (60 % osittain tai täysin samaa mieltä) kuin ehdokkaiden (43% osittain tai täysin samaa mieltä) keskuudessa.

Eutanasiaan liittyvässä kysymyksessä tamperelaisäänestäjistä 32 % on sitä mieltä, että kirkon pitäisi vastustaa eutanasian laillistamista. Äänestäjistä 67 % on sillä kannalla, että joissakin tapauksissa eutanasia on perusteltu, ja sen takia kirkon ei pitäisi vastustaa sitä. Ehdokkaista puolet on sitä mieltä, että kirkon pitäisi vastustaa eutanasian laillistamista, ja puolet taas täysin eri mieltä.

Ennakkoäänestys vaisumpaa kuin neljä vuotta sitten

Tampereella on käynyt äänestämässä seurakuntavaalien kolmena ensimmäisenä päivänä yhteensä 4 985 henkeä.

vaali-ennakkoäänestys-metso-2018-4
Ennakkoäänestysaika jatkuu vielä perjantain ja lauantain. Kuva Hannu Jukola

Edellisvaaleissa kolmen ensimmäisen päivän äänestäjämäärä oli 6149, joten näyttää siltä, että seurakuntavaalit eivät ole saaneet tamperelaisäänestäjiä liikkeelle vuoden 2014 malliin.

Vielä ehtii äänestää ennakkoon

 Tampereella ennakkoäänestyspaikat suurissa marketeissa ja Seurakuntien talolla Näsilinnankadulla ovat avoinna lauantaina kello 18:aan asti. Äänestyspaikalle tarvitaan mukaan kuvallinen todistus henkilöllisyydestä, esimerkiksi passi, ajokortti, henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti.

 

 


Palaa otsikoihin