Uutisarkisto 2017

24.11.2017 14.58

Nuorten työttömyyden torjuntaan uusia keinoja

Tampereen seurakunnissa työllistymisen edistäminen nähdään tärkeänä osana syrjäytymisen ehkäisyä. Nuorten työllistämishanke Polku X toi työkokeilupaikan seurakunnissa 40 nuorelle. Nyt toimintamalli juurrutetaan pysyväksi osaksi seurakuntien työtä.

Jukka, 24 v, työskentelee seurakuntien it-palveluiden Helpparissa. Hän on yksi Polku X -hankkeessa mukana olleista yli 200 nuoresta. Hänen polkunsa johti hankkeen kautta töihin.

Hän sai ensin työkokeilupaikan keväällä 2017, mutta koska hän selviytyi niin hyvin, hänet palkattiin nopeasti määräaikaiseksi it-asiantuntijaksi vuoden loppuun saakka.

Jukka työskentelee HelpDeskissä ja ratkoo seurakunnan työntekijöiden tietoteknisiä pulmia puhelimitse ja kirjallisesti.  Työtehtävät ovat monipuolisia ja edellyttävät hyviä asiakaspalvelutaitoja ja paineensietokykyä.

Jukka valmistui ict-asentajaksi jo vuonna 2013, mutta töitä ei vaan löytynyt.
– Alustavia lupauksia jatkosta on, mutta jos työ seurakunnalla ei jatku, tämän kokemuksen avulla minulla on kuitenkin erittäin hyvät mahdollisuudet työllistyä alan yrityksiin, kertoo Jukka tyytyväisenä.

Polku  X  jalkautui työnantajien pariin

autonpesu_Hannu-Jukola
Työkokeilupaikoja on mm. M-huoltamolla. Kuva Hannu Jukola

—     Polku X -hankkeen myötä monien seurakunnan yksiköiden ja yritysten ovet ovat avautuneet nuorille, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Merja Kerttula.

—     Se on edellyttänyt hankkeen työntekijöiltä ammattimaista työhönvalmentajan otetta ja jalkautumista työnantajien pariin. Hankkeen omilla verstailla toimineet ohjaajat ovat myös tehneet hyvää työtä. Nuorten kuunteleminen ja kohtaaminen näkyvät nuorten antamasta positiivisesta palautteessa hankkeen tekemään kyselyyn, Merja Kerttula kertoo

Lielahden Autokeskus Oy on ollut mukana monella rintamalla. Yrittäjä Mikko Leppälahti on ottanut yritykseensä nuoria työkokeiluun ja oppisopimusopiskelijaksi. Tilanne on win-win, koska alalla on ajoittain rekrytointivaikeuksia ja työntekijät koulutetaan tehtäviinsä. Leppälahti on myös hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja on vienyt viestiä muillekin yrittäjille.

—     Polku X -hanketta voidaan pitää seurakuntayhtymän näkökulmasta eräänlaisena läpimurtona pitkäjänteisessä työssä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työttömyyden torjumiseksi. Ammattitaitoisten valmentajien ansiosta seurakuntayhtymän eri yksiköihin on saatu hankkeen aikana 40 nuorta työkokeiluun. Toiminta jatkuu seurakunnan omin voimin, kertoo diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe.

Polku X

Polku X on nuorten työllistämishanke, jossa etsitään tamperelaisille ja naapurikunnissa asuville nuorille reittejä kohti koulutusta tai työtä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 17─29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työttömiä tai muuten työmarkkinoiden ulkopuolella.

Mukana hankkeessa: 211 nuorta

Hankeaika 1.10.2015-30.11.2017.  Hanketta toteuttavat Martinus-säätiö ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä. Sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, toteuttajatahot ja Tampereen kaupunki. Yhteistyöverkostoon kuuluu paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Polku X: n käynnistämä toiminta jatkuu Tampereen ev.lut.seurakuntien työnä.


Palaa otsikoihin