Uutisarkisto 2016

3.2.2016 9.59

Tampereen seurakuntien uusi auttamismalli edistää lasten ja nuorten hyvinvointia

Tarinoiden maa on Tampereen seurakuntien diakoniatyössä kehitetty uusi menetelmä lapsien ja nuorten auttamiseksi.

 Tarinoiden maa 2- Tarinoiden maassa kaikki on mahdollista sellaisellekin lapselle, joka ei perheen rankan elämäntilanteen vuoksi enää muuten uskalla toivoa tai unelmoida, sanoo perhediakoni Anne-Mari Mäkiniemi.


"Multa on jo sykkyrä poissa! Se lähti kun kysyin isältä, että miks se on vankilassa. Ja kun isi kerto sen mulle, niin senkin sykkyrä vähän pieneni.."

 - Lapsi 6-vuotta
 
Lapsi voi jäädä näkymättömäksi auttamisverkostoissa. Vastaanotoilla keskustellaan aikuisten huolista ja ongelmista, vaikka myös lapsi kaipaisi apua huoliinsa. Tämän havainnon teki perhediakoni Anne-Mari Mäkiniemi omassa työssään.
 
- Näennäisesti hyvinvoiva lapsi saattaa kantaa sisimmässään salaisuuksien ja aikuisten elämään kuuluvien huolien taakkaa.
 
- Lapsi saattaa esimerkiksi kokea syyllisyyttä perheen tilanteesta ja yrittää kannatella myös vanhempiaan.
 
Havainnosta syntyi halu tehdä jotain asian eteen. Syntyi Tarinoiden maa –toimintamalli, jonka pohjana ovat kirjallisuusterapeuttiset menetelmät. Tarinoiden ja itse tehdyn kirjan avulla lasta autetaan muodostamaan ehyempi kuva tilanteestaan, tunteistaan ja kokemuksistaan. Toimintamalliin kuuluu myös Tarinamatto-alusta, joka auttaa lasta leikin avulla käsittelemään vaikeita asioita. Matto antaa lapselle myös luvan unelmoida, sanoo Mäkiniemi.
 
- Saduissa ja tarinoissa on lupa haaveilla ja unelmoida. Tarinoiden maassa kaikki on mahdollista sellaisellekin lapselle, joka ei perheen rankan elämäntilanteen vuoksi enää muuten uskalla toivoa tai unelmoida.
 
Tarinoiden maa –toimintamallia on testattu Tampereen seurakunnissa hyvällä menestyksellä kolme vuotta. Erityisesti siitä ovat hyötyneet rikostaustaisten perheiden lapset. Suomessa on tuhansia lapsia, joiden läheinen on vankilassa. Asian arkaluonteisuuden vuoksi moni vanhempi välttelee asian käsittelyä lapsen kanssa. Perhe saattaa pelätä leimautumista tai  koulukiusaamista ja ajatellaan että on parempi suojella lasta totuudelta. Mäkiniemen mukaan vanhemmille tulee usein yllätyksenä, että lapsi on koko ajan kantanut sisällään huolta ja syyllisyyttä tilanteesta.
 
- Lapsi tietää aikuisten asioista usein enemmän kuin aikuiset ovat olettaneet. Perheen käsittelemättömät asiat kuormittavat ja haittaavat lapsen kasvua ja kehitystä monin tavoin.
 
Kun lapsi alkaa voida paremmin, hänen toipumisensa voimauttaa muitakin perheenjäseniä.
 
- Parhaassa tapauksessa voidaan katkaista yli sukupolvien jatkunut syrjäytymisen kierre, Mäkiniemi miettii. 

Tarinoiden maa -vertaistuen malli tarjotaan koko Suomeen

Vaikka Tarinoiden maa –toimintamalli on syntynyt edistämään erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia, käyttömahdollisuuksia on Mäkiniemen mukaan lähes rajattomasti.
 
- Tarinamattoa voidaan käyttää esimerkiksi parisuhdetyössä, vanhustyössä, uravalmennuksessa ja mielenterveysongelmien käsittelyssä.
 
Uusin sovellus on pakolaisille suunnattu osio, jonka avulla voidaan esimerkiksi tulkkien välityksellä auttaa kielitaidotonta maahanmuuttajaa kertomaan pakolaisajan kokemuksistaan. Tarinamaton avulla ihmisen on mahdollista työstää kokemuksiaan silloinkin, kun hän ei voi vielä kommunikoida uuden kotimaan kielellä.
 
Tarinoiden maa -toimintamalli on herättänyt kiinnostusta sekä Pirkanmaalla että valtakunnallisesti.  Seurakuntien ohella myös oppilaitokset ovat kiinnostuneet menetelmän hyödyntämisestä, kertoo erityisdiakoni Tanja Kotilainen Tampereen seurakuntayhtymästä.
 
- On ollut ilo huomata, että mallin hyödyllisyys on havaittu myös oppilaitoksissa. Me itse uskomme vahvasti toimintamalliin ja sen soveltamismahdollisuuksiin.
 
Tarinoiden maa on valittu osaksi kirkon syrjäytymisen ehkäisy -ohjelmaa. Kirkkohallitus on myöntänyt rahoituksen opaskirjan tekemiseen ja materiaalikuluihin.

 Tarinoiden maa lyhyesti

Tampereen seurakuntien diakoniatyössä vuonna 2012 kehitetty toimintamalli edistämään vaikeassa tilanteessa olevien lasten ja nuorten hyvinvointia

  • Lähtökohtana lapsilähtöisyys; lapsen osallisuus ja kokemusasiantuntijuus korostuvat
  • Leikkiin ja tarinoihin perustuva malli tukee tunneilmaisua ja kannustaa iloon ja elämänmyönteisyyteen.
  • Tarjoaa tavan uusien mahdollisuuksien löytämisen luovasti ja hauskalla tavalla
  • Täysin uutta: Tampereen seurakunnissa kehitetty Tarinamatto-alusta
  • Tarinoiden maa on valittu osaksi kirkon syrjäytymisen ehkäisy -ohjelmaa

Kutsu Tarinoiden maa -opaskirjan julksitamistilaisuuteen

Tarinoiden maa –opaskirja julkaistaan maanantaina 8.2. kello 14 Seurakuntien talon Näsin salissa, Näsilinnankatu 26.


Tilaisuus on avoin kaikille sosiaalialan ammattilaisille sekä vertaistukitoiminnasta kiinnostuneille. Myös media on lämpimästi tervetullut paikalle.


Tiedustelut: Anne-Mari Mäkiniemi ja Tanja Kotilainen etunimi.sukunimi@evl.fi


Kuvat: Hannu Jukola
Teksti: Eva Wäljas


Palaa otsikoihin