Ympäristötoimikunta

Ympäristöasioista vastaa Tampereen ev.lut seurakunnissa ympäristötoimikunta. Luomakunnasta huolehtiminen on kuitenkin jokaisen työntekijän omallatunnolla!


Toimikunta kokoontuu kuudesta kahdeksaan kertaa kalenterivuoden aikana.

Ympäristötoimikunnalle on määritelty seuraavat tehtävät:

 1. selvittää ja seurata seurakuntayhtymän toiminnan eri alueiden ympäristövaikutuksia
 2. huolehtia seurakuntayhtymän ympäristöohjelman pitämisestä ajan tasalla ja toiminnan pitämisestä vähintään kirkon ympäristödiplomin tasolla
 3. kannustaa seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia ympäristöä huomioivaan toimintaan
 4. tarkkailla yhteiskunnan toimenpiteiden vaikutusta seurakuntien maa-alueisiin ja kiinteistöihin
 5. antaa lausuntoja seurakuntayhtymän piirissä olevien hankkeiden vaikutuksista ympäristöön
 6. tehdä tarvittaessa ympäristöasioihin liittyvä aloitteita
 7. seurata ajankohtaista ekoteologista keskustelua ja välittää sen sisältöjä seurakuntien toimintaan
 8. laatia seurakuntien ympäristökertomus

Ympäristötoimikunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaudella 2017 - 18 jäseninä ovat:

 • hallintotieteiden maisteri Marjo Niemenmaa, puheenjohtaja
 • toimistonhoitaja Anneli Jaatinen
 • seurakuntapuutarhuri Juha Katajamäki
 • tiedottaja Anna-Mari Martikainen
 • opettaja Sanna Winberg
 • suntio Timo Lehto
 • lastenohjaaja Miia Olden
 • yhteiskunnallisen työn diakoni Sari Peltonen
 • pyhäkouluteologi Matti Etelänsaari (kirkkoherrojen valitsema edustaja)
 • isännöintiharjoittelija Tero Kiviharju 

Sihteeri