kaste

Kun syntyy vauvoja, syntyy myös kummeja

Kummi on vanhempien lapselleen huolella valitsema luottoihminen. Kummi on lapsen ja vanhempien tuki ja turva. On monta tapaa olla kummi. Kummisuhde muuttuu lapsen kasvaessa ja parhaimmillaan se on elinikäinen ystävyyssuhde.


Pienen kummeista ainakin kahden on oltava konfirmoituja evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä.

Jos perheen lähipiirissä on kirkkoon kuulumattomia tärkeitä ihmisiä nämä voidaan erityisellä tavalla kutsua lapsen luottohenkilöiksi. Heitä voidaan vaikka kutsua aikuisystäviksi. Tämä erityisasema voi näkyä myös kastejuhlassa.

Kummeja ei voi vaihtaa eikä kummiudesta luopua. Joskus elämäntilanteen muutos voi aiheuttaa sen, ettei kummi voikaan pitää lapseen yhteyttä. Jokaisen kummivanhemman päätettävissä on, miten läheiseen suhteeseen voimavarat riittävät.

Erityisistä syistä voidaan lapselle kasteen jälkeen lisätä kummi.