usko+9

Kasvisruokavalio Raamatussa

Raamatun maat sijoittuvat ns. hedelmällisen puolikuun alueelle, joka ulottuu nykyisestä Iranista aina Egyptiin saakka. Täällä sai ihmiskunnan historiassa alkunsa myös viljelykulttuuri. Ruoka jo luonnostaan oli hyvin kasviksiin painottuvaa, kuten vieläkin on Välimeren alueella.Raamatun alkulehdet kertovat maailman luomisesta. ihminen sai ravinnokseen kaikki siementä ja hedelmää tekevät kasvit. Luomisesta lähtevä ajattelu on eri juonteina kulkenut sen jälkeen läpi Vanhan Testamentin. Testamenttien välisenä aikana luomisesta lähtevä ajattelu korostui niin ravinnon kuin muunkin suhteen. Erityisesti essealaisina (parantajina) tunnettu suuntaus suosi vahvasti kasvisruokaa.

Uuden Testamentin sanoma oli jo alusta uutta luomista korostavaa ja varhaiskristittyjen ensimmäiset liikkeet nasareenit ja ebioniitit suosivat kasvisruokaa ja pidättäytyivät lihasta. Toisaalta heidän tarkoituksensa oli palata alkuun ja toisaalta kasvisruokaan pidättyminen auttoi heitä pysymään temppelin ja maan hävityksen jälkeen antiikin maailmaan joutuessaan uskollisena isiensä perinnölle.

Vedenpaisumuksen jälkeen Nooa ja hänen perheensä saivat luvan lihan nauttimiseen. Lihan syöminen liittyi uhraamiseen ja yhteyteen Jumalan ja ihmisten välillä. Myöhemmin ilmestysmaja ja molemmat temppelit toimittivat samaa tehtävää. Uhrattavalle lihalle oli asetettu niin laadulliset kuin lajillisetkin säädökset.


Nykyisin monissa kristillisissä suuntauksissa pyritään suosimaan kasvisruokaa. Vanhin liike modernilla ajalla lienee adventismi, jossa terveellinen ruokavalio kuuluu keskeisenä kaikkeen. Myös erilaiset ennalleen asettamiseen liittyvät ajatukset ja ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa siihen, ovat olleet sekä kristinuskon historiassa (ns. apokatastasis-oppi ja sen muodot) sekä nykyään (esim. proleptinen ajattelu) yhä vahvemmin esillä. Onhan kristinuskon perussanoma julistaa Jumalan valtakunnan läsnäoloa ja laajentumista maailmassa. Myös vastuullisuuden ja kestävän ajattelun eettiset ajatukset ovat saaneet sijaa viimeisten vuosikymmenien aikana.