usko+9

Paasto Raamatussa ja varhaiskirkossa


Raamatussa paasto mainitaan ensimmäisen kerran ajallisesti noin 1020 eKr. 2 Samuelin kirjassa, jossa kuningas Daavid paastosi syntyneen poikansa elämän puolesta. Kohta kertoo sisällöllisesti, ettei paastoaminen silloinkaan ollut uutta, vaan vanha perintö etsiä erityisesti Jumalan kasvoja vaikeassa tilanteessa.


Heprean sana paastolle on zom, joka muodostuu kahdesta kirjaimesta – meidän z- ja m- kirjaimia vastaavista. Vanhaan kuvakirjoituksen aikaan ne piirrettiin kahtena merkkinä maassa makaavana hahmona ja vesilammikkona. Kuvakieli on kuvaava. Hahmo halajaa voipuneena vettä – elämän edellytystä.  Paaston syvin merkitys oli ja onkin Jumalan kasvojen etsiminen: ” Tässä me olemme, kansa joka pyrkii luoksesi, joka etsii kasvojasi, Jaakobin Jumala!” Psalmi 24:6.

Vanhassa Testamentissa ainoa paastopäivä, joka liittyy vuoteen on Suuri sovintopäivä – Jom Kippur. Elämäntilanteeseen liittyvät paastot tunnetaan ja toisen temppelin aikana oli myös vakiintunut tietyissä ihmisryhmissä viikoittaiset paastopäivät: maanantai ja torstai. Nämä paastopäivät olivat totaalipaastoja. Hyväkuntoinen ihminen ei nauttinut edes nestettä vuorokauden aikana. Paastoon liittyi myös jakamisen ja hyvän tekemisen ajatus, josta puhuu Jesajan kirjan luku 58.

Uudessa Testamentissa Jeesuksen sanat paastosta sekä alkuseurakunnan esimerkki olivat pohjana myöhemmälle paastolle. Paastoamista leimasi Jeesuksen pikaisen paluun ilo ja halu nähdä eletty maailma Jumalan valtakunnasta käsin. Tämä ajatus on säilynyt etenkin itäisen kristikunnan paastoperinteessä.

Ensimmäiset Raamatun ulkopuoliset kuvaukset paastoamisesta löytyvät ns. kahdentoista apostolin opetuksesta Didakhesta. Siellä paasto liittyy kasteeseen joko yhden tai kahden päivän ajan ennen kastetta. Kun varhaisessa kristillisyydessä siirryttiin kasteopetukseen ja kastamiseen pääsiäisenä, apostolien opetuksessa kuvattu paasto loi pohjan pääsiäisajan paastolle. Didakhe mainitsee myös viikkopaastopäiviksi keskiviikon ja perjantain tehden näin eroa juutalaisuuteen. Didakhen lisäksi myös varhainen Hermaan Paimen, Barnabaan kirje ja varhaiset kirkkoisät (Kleemens Roomalainen, Polykarpos) kiinnittävät huomiota paastoon osana kristillistä elämää.

Myöhempi egyptiläinen erämaaisä Johannes Kolobos (339-405 jKr.) kuvaa paaston hyödyllisyyttä:  ”Jos kuningas haluaa ottaa haltuunsa vihollisen kaupungin, hän aloittaa sen katkaisemalla kaupungilta veden ja ruoansaannin, että he nälkiintyneenä myöntyisivät kuninkaalle. Tämä on sama myös sama ihmiselle ja hänen intohimoilleen. Kun ihminen alkaa paastoamaan, hänen sielunsa viholliset heikkenevät heikkenemistään”.