Lapset ja enkeli

Viikkorukoukset

Raamatussa Ilmestysmaja ja myöhemmin molemmat Jerusalemin temppelit olivat Jumalan läsnäolon ja ilmestymisen paikkoja. Vuonna 70 jKr. roomalaiset tuhosivat keisari Herodeksen uusiman temppelin, eikä temppeliä enää siis ole.Pellaan paennet alkukristityt säästyivät roomalaisten hävityksestä. Jo ennen temppelin hävitystä he myös kokivat, että Jeesuksessa annettu uhri oli täyttänyt temppelin päivittäisen uhripalveluksen. Jumalan läsnäolon kokemus sisäistyi ja apostoli Paavali kirjoittikin Korinttilaisille: ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.” 1 Kor 6:19-20

Psalmit liittyvät läheisesti temppelipalvelukseen. Kreikankielisen Vanhan Testamentin sekä syyrialais-aramealisten käännösten ansiosta on säilynyt muistissa, mitä kunkin viikonpäivän kohdalla leeviläiset lauloivat temppelissä päivän ensimmäisen aamun polttouuhrin aikana.

Paastonaikaan liittyviin viikon rukoushetkiin on tuotu näkyville nämä psalmit sisäisen temppelin rakennukseksi. Mukaan on liitetty myös virsikirjamme ajatukseen liittyvä virsi sekä varhaisen kirkon kirkkoisän rukous.

Ajatus on, että ne saisivat meidän hengessämme luoda yhä suurempaa ja syvempää tilaa Jumalan läsnäololle elämässämme sekä arjessamme.