Talvimaisema 2

Ympäristö ja ravinto


Ensiksi on hyvä muistaa, ettei eettisesti tai muuten toista parempaa ruokavaliota ole. Ihminen on ihmiskunnan historian aikana, riippuen ajasta ja paikasta, joutunut käyttämään ravinnokseen kaiken kelpaavan ympärillään. Näin ruokatottumukset ja ravintoaineet ovat hyvinkin erilaisia riippuen paikasta.


Kehittynyt teknologia on taas puolestaan mahdollistanut nykyisin yhä paremmin ympärivuotisen ravinnon kasvattamisen yhä laajemmilla alueilla. Näin myös suomalaisessa ruokakulttuurissa on tapahtunut merkittävä muutos viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Nykyisin on mahdollista saada myös lähialueen vihanneksia ympäri vuoden.

Toisaalta kehitys on johtanut myös siihen, että ravintoa voidaan kuljettaa globaalisti, joka puolestaan rasittaa kuljetuksillaan ympäristöä ja maapallon tilaa.


Kasvisruokapainotteisella ruokavaliolla näyttää olevan yhteys ihmisen terveyttä edistäviin tekijöihin mm. sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn. Myös hiilidioksidipäästöjen osalta tutkimukset näyttävät pienempiä lukuja, joskin Garnegie Mellon-ylipiston tutkimus on viime aikoina kyseenalaistanut suuntaa. Joka tapauksessa kasvisruoka syntyy elämän perusedellytyksestä l. fotosynteesistä ja kaikki vihreä maapallolla sitoo ilman hiilidioksidia. Myös suosimalla lähiruokaa, voi varmistaa, että ravinnon siirtäminen tapahtuu pienimmin mahdollisin rasituksin.