Högmässa

Kim Rantala, Paula Sirén

Ajankohta: 13.1.2019 klo 11.00
Paikka: Svenska Hemmet
Järjestäjä: Svenska församlingen