Lähetys ja kansainvälinen diakonia

Jeesus sanoo: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."
Matt. 28: 19-20

 Lähetystyötä tarvitaan

Jeesus antoi seurakunnalle lähetystehtävän. Seurakunnan jäseninä olemme sitoutuneet evankeliumin levittämiseen kaikkialle maailmaan. Lähettäessämme nimikkolähettejä kentälle toteutamme Jeesuksen antamaa tehtävää. Rukoilemme lähettien puolesta ja tuemme heitä meille mahdollisin tavoin. 

Tule mukaan yhteiseen työhön ja tehtävään!


Lähetysrengas

Tuomiokirkkoseurakunnan Lähetysrengas on perustettu nimikkolähettiemme työn hengelliseksi ja taloudelliseksi tukemiseksi ja toimii linkkinä nimikkolähettien, nimikkokohteiden ja seurakunnan välillä. Renkaan välityksellä tehdään lähetystyötä esirukouksin ja/tai taloudellisesti.

Voit liittyä lähetysrenkaaseen. Saat kotiisi postitse tai sähköpostitse lähettien kirjeitä ym. tietoa lähetystyöstä.

 Lähetysrengaskirjeen voit tilata ilmoittamalla yhteystietosi Sanna Kramerille tekstiviestillä p. 050 5744 920. Viestiksi TMK Lähetysrengas: nimi ja osoite.

 Sähköpostitse kirjeen voit tilata os. sanna.kramer(at)evl.fi. Kirjoita viestikenttään Tuomiokirkkoseurakunnan  lähetysrengas. Silloin saat kotiisi lähetystietoa ja lähettien kirjeitä ym. 
Yhteyshenkilöt

Lähetyskannatus

Lähetyskannatus seurakuntamme nimikkotyölle

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tilinumerot:
TSOP FI51 5730 0810 0072 41 BIC OKOYFIHH
Nordea FI86 2459 3800 0020 61 BIC NDEAFIHH

Viestikenttään (huom. ei viite) kirjoitettava 367000.1042600012 sekä mahdollinen kohdennus esim. jollekin nimikkolähetillemme. Esim. 367000.1042600012 /Lähetin nimi