banneri leivät ja kalat

Seurakunta on yhteisvastuun yhteisö

Toimimme avoimen ja saavutettavan kirkon puolesta, jossa

  • kukaan ei jää yksin
  • kaikista pidetään huolta
  • kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja tervetulleita

Kirkon arvotehtävä

Suomen evankelisluterilainen kirkko on kansankirkko. Sen perustehtävä on hengellinen. Se tarkoittaa jumalanpalveluksia, kirkon pyhiä toimituksia, konfirmaatiota, diakoniaa, lähetystyötä lähellä ja kaukana, kasvatustyötä sekä sielunhoitoa ja perheneuvontaa.

Kristinuskon ytimellä, armolla, pelastuksella ja sovinnolla arvo on myös yhteiskunnallinen ulottuvuutensa. Kirkko on solidaarisuuden, keskinäisen suvaitsevuuden, kanssaihmisen kunnioituksen, rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistäjä. Kirkon tulee olla kaikille. Tärkeää on myös yhteinen vastuu luomakunnasta.

Kirkko on kansallinen ja kansainvälinen. Seurakunnan olemukseen kuuluu, että se sekä toimii paikallisesti että kantaa kansainvälistä vastuuta ja huolehtii lähetystyöstä. 


Kirkon diakonia

Diakonian lähtökohtana on ihmisten kohtaaminen ja auttaminen silloin kun muu apu ei tavoita. Kirkko tukee diakoniatyössä, perheneuvonnassa ja sairaalasielunhoidossa kaikkia ihmisiä heidän halutessaan riippumatta vakaumuksesta.

Kirkon keskeinen tehtävä on armon ja siunauksen välittäminen. Armon kokemisesta nousee sekä toisten ihmisten että oman itsensä armahtaminen. Kirkolla ja seurakunnilla on yhteiskunnassa tehtävä toimia ja viestiä tukea tarvitsevien puolesta. Seurakuntien diakoniatyön henkilöstön resurssit on turvattava ja kohdennettava kaikkein vähäosaisimpien hyväksi. Vapaaehtoistyötä tarvitaan seurakuntiin yksinäisyyden lieventämisessä ja eri lähiyhteisöissä yhteistyössä. Eri ammattilaiset ovat valmentajina ja työnohjaajina.


Kirkko, lapset, nuoret, nuoret aikuiset ja perheet Tampereella

Vahvistamme päivä- ja iltapäiväkerhojen ja avoimien perhekerhojen kristillistä kasvatusta. Turvaamme yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen, oppilaitosten sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Seurakunnan päätöksissä haluamme lisätä lapsivaikutusten huomioon ottamista. Edistämme nuorten ja nuorten aikuisten toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia


Seurakuntamme yhteisöjen luojana elämän eri vaiheissa

Messuyhteisöt ja lähikirkot kutsuvat alueen asukkaiden ryhmiä. Yksinasuvia tavoitetaan. Seurakunnan tulee avata monipuolistuvia tilojaan seurakuntalaisille ja alueyhteistyöhön.

Seurakunta menee myös sinne, missä ihmiset ovat. Hengellisen kulttuurin, musiikin ja taiteen avulla välitämme rakkautta ja lohtua myös seurakunnasta etäämmällä oleville.


Lähetystyö lähellä ja kaukana

Maahanmuuttajataustaiset perheet ja yksittäiset henkilöt tulee ottaa tasavertaisina kirkossamme vastaan ja antaa halutessa opetusta kristinuskosta. Kotouttamishankkeita tulee laajentaa kaikkiin Tampereen seurakuntiin. Lisäksi näemme kristinuskon ja humanitaarisen avun viemisen hyvänä eri lähetysjärjestöjen ym. kautta.


Ympäristövastuumme

Vastuuta yhteisestä luomakunnasta tulee korostaa kaikessa toiminnassa seurakuntien arjessa ja päätöksenteossa ympäristödiplomin mukaisesti. Kiinteistöratkaisuissa huolehdimme ympäristösuojelusta energia- ja kaavoituspäätöksissä. Turvaamme alueellisia toimintamahdollisuuksia sekä edellytämme esteettömyyttä. Seurakuntien kaikkea varallisuutta pitää hoitaa avoimesti, eettisesti ja vastuullisesti. Kirkkojemme taideaarteet, arvoesineet ja tekstiilikokoelmat on myös syytä julkisesti dokumentoida ja digitalisoida.


Seurakunnan työn ja hallinnon kehittäminen

Seurakuntaneuvostoissa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa päätetään toiminnan painopisteistä, työntekijöistä ja resursseista seurakuntatyön tueksi. Hallinnon rakenteiden ja päätösten on palveltava seurakunnan toimintaa avoimemmin. Seurakuntien kaikkea varallisuutta pitää hoitaa kestävästi, eettisesti ja vastuullisesti. Kirkkojemme taideaarteet, arvoesineet ja tekstiilikokoelmat on syytä dokumentoida ja digitalisoida.

Kirkon tulee olla oikeudenmukainen työnantaja ja huolehdittava työhyvinvoinnista. Kirkko voisi työllistää vaikeasti työllistyviä. Seurakuntalaisten ja työntekijöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on varmistettava päätösten eri valmisteluvaiheissa. Seurakuntalaisten on jo nyt mahdollisuus tehdä aloitteita. Tätä vuorovaikutusta vahvistamme myös seurakuntiemme viestinnällä.


Kutsumme sinua

Haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniä Tampereella äänestämään ehdokkaitamme seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä kaikkia tulemaan mukaan toimintaan. 16-vuotias voi jo äänestää. Edustajamme vaikuttavat myös hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaleissa. Paikallisilla vaaleilla suuntaat ja uudistat siis koko kirkkoamme.


Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Matt.7:12

Käytä äänioikeuttasi ja anna kansankirkolle ääni!