JJ

Jeesuksen jalanjäljissä - Opetuslapseuttamiskurssi

Jeesuksen jalanjäljissä on kuljettu yhdessä keskiviikkoisin Aitolahden kirkon Katiskassa vuoden ajan. Uuden kurssin ajankohtaa ei ole päätetty.

JJ-opetuslapseusilloissa pureudumme siihen elämäntapaan, jota Jeesus opetti seuraajilleen Vuorisaarnassa. Vuorisaarnan läpi käyminen yhdessä haastaa elämään todeksi Jeesuksen opetuksia omassa elämässä. Millainen on Jumalan mielenlaatu? Mitä on se paras, jota Hän meille tahtoo?  Yhteisen opetuksen jälkeen pohdimme ryhmissä aiheen merkitystä omassa elämässämme ja rukoilemme yhdessä.

JJ-illat, joissa käydään tehtävät läpi ja rukoillaan yhdessä ovat yhtä tärkeitä kuin Raamattuopetuksen saaminen. Raamatullisen tiedon ja hengellisen ymmärtämyksen kasvamisen lisäksi ryhmäkokoontuminen antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun myös vastuullisuudessa. Se tarjoaa kannustavan rukousryhmän ja turvallisen paikan, jossa voitot ja kamppailut voidaan jakaa.

Johtakoon Herra meidät kaikkeen totuuteen ja muovatkoon Hän meidät Hänen omaksi kuvakseen, kun omaksumme Hänen sanansa näiden oppituntien kautta. Kun kuulemme ja luemme Sanaa, pitäkäämme huoli, että olemme Sanan noudattajia, eikä vain kuulijoita. Saakoon Jumalan Sana aikaan jokaisessa meissä sen, mitä Hän haluaa.


"Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on."
1. Joh 3:1-2