Messin pajat


Messin paja 16-22 -vuotiaille

messi+autopaja

  • joka tarvitsee taukoa toisen asteen opintoihinsa, haluaa säilyttää opiskelupaikkansa
  • joka haluaa edistää opintojaan omaan tahtiinsa ja pohtia rauhassa tulevaisuuttaan.
  • Vailla työ- tai opiskelupaikkaa olevalle, joka tarvitsee päiviinsä mielekästä, tavoitteellista tekemistä sekä ohjausta ja tukea arkeensa.

Messin Autopajalla

  • pääset mukaan ohjattuun toimintaan ja saat mielekkään harrastuksen
  • löydät hallintaa elämääsi
  • harjaannut niin kädentaidoissa kuin sosiaalisissa taidoissakin