Luottamushenkilöksi seurakuntaan

Seurakuntien luottamushenkilöillä on tärkeä merkitys, koska luottamushenkilö edustaa seurakuntien ja kirkon ääntä Tampereella. Voit vaikuttaa kirkon asioihin Tampereella asettumalla ehdokkaaksi. 

Ehdokkaiksi toivotaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Silloin luottamushenkilöt edustavat mahdollisimman laajasti kaikkia seurakuntalaisia.

Uudet luottamushenkilöt astuvat toimeensa vuoden 2019 alussa ja lopettavat vuoden 2022 lopussa.


Kuka voi olla ehdolla seurakuntavaaleissa?

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka
  • täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018.
  • on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018.
  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
  • on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu. 
Ehdokasasettelu päättyi 17.9.2018.

Luottamushenkilö seurakunnassa

  • tuo seurakuntalaisten näkökulmaa päätöksentekoon
  • varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
  • luo kirkon julkisuuskuvaa
  • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
  • päättää työntekijävalinnoista ja toiminnan suuntaviivoista
  • antaa oman osaamisensa seurakunnan käyttöön

Voit asettua ehdolle liittymällä olemassa olevalle ehdokaslistalle tai perustamalla oman listan. Ehdokkaan taustalla on aina valitsijayhdistys, joka kokoaa ehdokaslistan. Valitsijayhdistykseen pitää kuulua vähintään 10 seurakunnan äänioikeutettua jäsentä.