nuoret

Hej bästa konfirmand och föräldrar!

Välkommen med till Tammerfors svenska församlingens skriftskola! Vårt första gemensamma möte är i samband med gudstjänsten den 13.1.2019 kl 11 i Svenska Hemmet.

Vi önskar er trevligt förväntning av jul och välsignad adventstid!

Om ni har frågor, svarar vi gärna på dem. Ni kan ringa eller skicka e-post.

Hälsningar

Kim Rantala                                                                   Kaisa Niinimäki

Kyrkoherde                                                                    Ungdomsarbetsledare

050 464 8460                                                               050 337 2922

e-mail: förnamn.efternamn@evl.fi


Din första uppgift

I skriftskolan är din första uppgift att delta i något evenemang i kyrkan före jul eller i julmässa

Det kan vara t.ex. någon av följande 

 • De vackraste julsångerna i Gamla kyrkan den 16.12 kl. 19,
 • Kaffekyrka med julsånger i Svenska Hemmet  den 23.12 kl. 15,
 • Julandakt i Nokia kyrka den 24.12 kl.15
 • Julandakt i Gamla kyrkan den 24.12 kl. 17 eller 
 • Julmässa i Gamla kyrkan den 25.12. kl. 11.


Skriba 41 Program 2019

I skriftskolan är din första uppgift att delta i något evenemang i kyrkan före jul eller i julmässa

Det kan vara t.ex.

de vackraste julsångerna i Gamla kyrkan den 16.12 kl. 19,

Kaffekyrka med julsånger i Svenska Hemmet  den 23.12 kl. 15,

Julandakt i Nokia kyrka den 24.12 kl.15

Julandakt i Gamla kyrkan den 24.12 kl. 17 eller 

Julmässa i Gamla kyrkan den 25.12. kl. 11.

 • Första gemensamma möte är den 13.1.2019 kl. 11 i Svenska hemmet. Vi önskar att också föräldrarna har möjligheten att delta i gudstjänsten och skriftskolmötet efter det (d.v.s. grundinformation om skriftskolan). Då är hela familjen varmt välkommen med!

 • 10.3 kl. 11 gudstjänst i Svenska hemmet och efter det kl. 13-15 ett möte i Viinikka kyrka
 • 15-17.3. Skribaveckoslut i Ilkko
 • 4.5 Missionsevenemang i Pakkahuone
 • 18.5 Lasaruslördag
 • 21.5 Besök till Kalevankangas gravgår
 • Maj Föräldrarnas infokväll i Svenska hemmet
 • 24-31.7.2019 skribaläger på Lemböte kursgård, Åland

 • 3.8. fotografering och konfirmationsövning kl 11 i Gamla kyrkan

 • 4.8. konfirmation i Gamla kyrkan, konfirmanderna ska vara på plats kl 10.30. Konfirmationsgudstjänsten börjar kl 11.00

  Detaljerad information om tider och platser får ni senare när vi skickar skibapasset till konfirmander.

  Returnera ditt skribapass till Kaisa Niinimäki på sista möte 

Lilla Bibeln - Joh 3:16

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

 

Trosbekännelse

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

 

Missionsbefallningen  - Matt 28:19-20

 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

 

Tio buden

1 . Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.

3. Tänk på att hålla vilodagen helig.

4. Visa aktning för din far och din mor.

5. Du skall inte dräpa.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

7. Du skall inte stjäla.

8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans

tjänstefolk, hans boskap eller något annat som tillhör din nästa.

 

Fader vår                                                                  

Fader vår som är i himmelen.                                  
Helgat varde ditt namn.                                            
Tillkomme ditt rike.                                                  
Ske din vilja, såsom i himmelen                            
så ock på jorden.                                                        
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,                               
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

     Herrens välsignelse

 Herren välsigne er och bevare er.
 Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
 Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
 I Faderns och Sonens och
 den heliga Andens namn.