IMG_0002

Kokemusasiantuntijat


Yksi TEKO-hankkeen  keskeisistä toimenpiteistä on kouluttaa maahanmuuttajataustaisista henkilöistä kokemusasiantuntijoita. Yhteensä 25 henkilöä on tähän mennessä suorittanut Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämän Minä Suomessa -kokemusasiantuntijakoulutuksen ja saanut siitä virallisen todistuksen. Koulutuksen laajuus on 30 tuntia ja se sisältää mm. seuraavia elementtejä:

  • puhe-esityksen teoria (aloitus, lopetus, tehokeinot, äänenkäyttö jne.)
  • oman kokemuksen tarinallistaminen (esim. valokuvamateriaalia hyödyntäen)
  • ansioluettelon laatiminen suomeksi ja oman osaamisen markkinointi
Palaa otsikoihin

Mikä on kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntija (engl. expert by experience) on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin sairaudesta, vammasta tai haastavasta elämäntilanteesta, ja joka on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen. 

TEKO-hankkeessa kokemusasiantuntijoiden kokemus pohjautuu heidän elämäänsä maahanmuuttajana vieraassa maassa, Suomessa. Koulutuksen aikana on pohdittu matkaa kotimaasta Suomeen, kotoutumisprosessia, sekä vieraassa maassa elämisen haasteita ja onnistumisia. Kokemusasiantuntijoiden avulla kuullaan todellisia tarinoita maahanmuutosta ja sen aiheuttamista tunteista ihmisessä. 

Kokemusasiantuntijat kehittävät palveluita enemmän asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, lisäävät ihmisten ymmärrystä, muuttavat asenteita ja antavat toivoa muille saman kokemuksen läpikäyneille. 
Palaa otsikoihin

Missä kokemusasiantuntijoita voidaan hyödyntää?

Kokemusasiantuntijat voivat toimia mitä moninaisimmissa tehtävissä ja organisaatioissa. He voivat esimerkiksi pitää luentoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille, yliopistoille, kouluille, järjestöille, seurakunnille, sairaanhoitopiireille ja muille kohderyhmille. Luentojen tai alustuksien tarkoituksena on auttaa kuulijoita ymmärtämään, millaista on elää kyseisen kokemuksen kanssa, miltä se tuntuu, miten kotoutuminen tapahtui, mitkä seikat auttoivat kotoutumisessa ja miten ammattilaiset voivat toimia edistääkseen kotoutumista.

Muita tyypillisiä työtehtäviä ovat muun muassa:
  • palveluiden arvioiminen, suunnittelu ja kehittäminen
  • ammattilaisen työparina toimiminen
  • erilaisiin työryhmiin, asiakasraateihin ja tapahtumiin osallistuminen
  • ryhmänohjaus ja vertaisryhmissä vierailu
  • tukihenkilönä toimiminen 
  • haastattelujen antaminen tutkimusta, opinnäytetyötä, lehtiartikkelia tai tv-ohjelmaa varten
Katso myös: Väestöliiton eettiset ohjeet kokemusasiantuntijoiden käytöstä

Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry: eli KoKoA on valtakunnallinen toimija, joka kokoaa yhteen kaikki Suomen kokemusasiantuntijat: KoKoA ja Facebookissa @Kokemusasiantuntijat. 
Palaa otsikoihin

Miten tilata kokemusasiantuntija työkeikalle ja mitä se maksaa?


1. Ota yhteyttä hankepäällikkö Kirsi Popovaan tai lehtori Marjo Harjuun, niin kartoitetaan yhdessä sopiva asiantuntija juuri sinun tarpeisiisi. TEKO-hankkeen rekisterissä on 25 kokemusasiantuntijaa, joiden ikäjakauma on 30-60 vuotta, ja jotka tulevat eri maista ja taustoista. 

2. Kokemusasiantuntijoiden palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä (palkkion maksu, kulukorvaukset, verokorttiasiat), ota yhteyttä Suurella Sydämellä -koordinaattoriin Reija Jarkkolaan, reija.jarkkola@evl.fi / puh. 040 804 8132

3. Kokemusasiantuntijan yhteystiedot saatuasi, ole häneen yhteydessä ja kerro, mihin tehtävään häntä tarvitset ja milloin. Voit halutessasi myös tavata kokemusasiantuntijan ennen työkeikkaa. 

4. Varmista, että kokemusasiantuntija täyttää Seurakuntayhtymän palkkiolaskulomakkeen ja toimittaa sen verokortin ohella Reija Jarkkolalle. Jos oma organisaatiosi maksaa esiintymispalkkion, ohjeista kokemusasiantuntijaa sen mukaisesti. 

5. Kokemusasiantuntijalle maksetaan 50 euron suuruinen kertapalkkio, joka voi sisältää maksimissaan 4 työtuntia.