Kototori

Kototori on monitoimijainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka, mistä kotoutumisensa alkuvaiheessa oleva maahanmuuttaja saa neuvontaa ja ohjausta omalla äidinkielellään. Kototori toimii "yhden luukun" periaatteella, jolloin asiakas saa kaiken tarvitsevansa palvelun yhdestä paikasta.

Kototori sijaitsee Hervannan vapaa-aikakeskuksen 2. kerroksessa. Osoite on Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere. Olemme avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-16 (Huom! ruokatauko molempina päivinä klo 12-13).Sosiaalialan ammattilaiset jalkautuvat Hervantaan 

SosiaaliohjaajaTampereen kaupungin maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluista jalkautuu Kototorille kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Sosiaalialan ammattilaiset tarjoavat asiakkaille elämänhallinnan tukea ja palveluohjausta.

Tarkoitus on edistää uusien tulijoiden sosiaalista toimintakykyä yksilön ja yhteisön tasolla. Kototorin toiminnassa on lisäksi mukana alueen asukkaita, seurakunnan työntekijöitä, kokemusasiantuntijoita, vapaaehtoisia ja muita kolmannen sektorin toimijoita. Vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa uudet tulijat voivat rakentaa ja laajentaa sosiaalista verkostoaan ja saada muun muassa apua suomen kielen oppimiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen.

 • Sosiaalityöntekijä Matilda Leppänen 
 • Sosiaaliohjaaja Joonas Kiviranta

puh. 040 635 6955 (tiistai ja perjantai kello 10-16)

Omakielistä neuvontaa

Kototorilla on mahdollisuus saada neuvontaa omalla kielellä. Omakieliset neuvojat ovat paikalla tiistai- ja perjantai-iltapäivisin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan TEKO-hankkeen sivuilla ja Facebookissa. 

Tiistai klo 13-16 somali ja klo 13-15 dari/persia
Perjantai klo 13-16 arabia  ja klo 13-15 dari/persia

Kela

Kelan asiantuntija tavattavissa Kototorilla kaksi kertaa kuussa, perjantaisin klo 13-16. Tarkat päivämäärät alla.

 • 11.1.
 • 18.1.
 • 1.2.
 • 15.2.
 • 1.3.
 • 15.3.
 • 5.4.
 • 19.4.
 • 3.5.
 • 17.5. 

Terveyspalvelut

Hervannan terveyskeskuksen maahanmuuttajien sairaanhoitaja Petri Sallansalo jalkautuu Kototorille joka viikon perjantai klo 13 -14.30.  Hän tekee asiakkaille hoidontarpeen arviointeja ja auttaa lääkäriajan varaamisessa.  Petrin vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta. 

Lapsiperheiden sosiaali- ja perhepalvelut: 

 • Ajat ilmoitetaan myöhemmin tammikuun 2019 aikana. 


Osallisuus ja toiminta Kototorin kulmakivinä

Kototorin toiminta on asiakaslähtöistä ja hervantalaiset pyritään sitouttamaan toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen jo hankkeen alkuvaiheessa. Kototori on paikka, jossa asiakas toimii itsensä hyväksi ja näin edistää omaa osallisuuttaan ja toimijuuttaan. Oman pystyvyyden vahvistuminen tukee myös kotoutumista. Kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta edistetään kehittämällä erilaista harraste- ja kansalaistoimintaa.

Tapaamisiin Kototorilla!