Kototori

Kototori on monitoimijainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka, mistä kotoutumisensa alkuvaiheessa oleva maahanmuuttaja saa neuvontaa ja ohjausta omalla äidinkielellään. Kototori toimii "yhden luukun" periaatteella, jolloin asiakas saa kaiken tarvitsevansa palvelun yhdestä paikasta.

Kototori sijaitsee Hervannan vapaa-aikakeskuksen 2. kerroksen kahvilassa. Osoite on Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere. Aukioloajat: tiistai ja perjantai klo 9-15 (Huom! ruokatunti tiistaisin klo 12-13 ja perjantaisin klo 11-12).Sosiaalialan ammattilaiset jalkautuvat Hervantaan 

SosiaaliohjaajaTampereen kaupungin maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluista jalkautuu Kototorille kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Sosiaalialan ammattilaiset tarjoavat asiakkaille elämänhallinnan tukea ja palveluohjausta.

Tarkoitus on edistää uusien tulijoiden sosiaalista toimintakykyä yksilön ja yhteisön tasolla. Kototorin toiminnassa on lisäksi mukana alueen asukkaita, seurakunnan työntekijöitä, kokemusasiantuntijoita, vapaaehtoisia ja muita kolmannen sektorin toimijoita. Vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa uudet tulijat voivat rakentaa ja laajentaa sosiaalista verkostoaan ja saada muun muassa apua suomen kielen oppimiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen.

 • Sosiaalityöntekijä Matilda Leppänen (1.1.2019 alkaen)
 • Sosiaaliohjaaja Joonas Kiviranta

puh. 040 635 6955 (tiistai ja perjantai kello 9-15)

Omakielistä neuvontaa

Kototorilla on mahdollisuus saada neuvontaa omalla kielellä. Somalin ja darin kielen neuvojat ovat paikalla tiistaisin ja arabian kielen neuvoja perjantaisin.

Tiistai klo 9-12 somali ja klo 13-15 dari/persia
Perjantai klo 12-15 arabia  ja klo 13-15 dari/persia

Kela

Kelan asiantuntija tavattavissa Kototorilla kaksi kertaa kuussa, perjantaisin klo 12-15. Tarkat päivämäärät alla.

 • 5.10.
 • 19.10.
 • 2.11.
 • 16.11.
 • 7.12.
 • 21.12. 

Terveyspalvelut

Hervannan terveyskeskuksen maahanmuuttajien sairaanhoitaja Petri Sallansalo jalkautuu Kototorille joka viikon perjantai klo 12.30-14.30.  Hän tekee asiakkaille hoidontarpeen arviointeja ja auttaa lääkäriajan varaamisessa.  Petrin vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta. 

Lapsiperheiden sosiaali- ja perhepalvelut: 

 • pe 5.10. klo 12–15
 • pe 26.10. klo 12–15
 • pe 16.11. klo 12–15
 • ti 27.11. klo 13–15 
 • ti 18.12. klo 13–15 

Osallisuus ja toiminta Kototorin kulmakivinä

Kototorin toiminta on asiakaslähtöistä ja hervantalaiset pyritään sitouttamaan toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen jo hankkeen alkuvaiheessa. Kototori on paikka, jossa asiakas toimii itsensä hyväksi ja näin edistää omaa osallisuuttaan ja toimijuuttaan. Oman pystyvyyden vahvistuminen tukee myös kotoutumista. Kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta edistetään kehittämällä erilaista harraste- ja kansalaistoimintaa.

Tapaamisiin Kototorilla!