YhteystiedotTEKO-hankkeen henkilöstö

Tampereen ev. lut. seurakunnat

Kirsi Popova, hankepäällikkö 
(hankehallinto, verkostoyhteistyö, viestintä)
kirsi.popova@evl.fi
p. 040 804 8120

Aku Hakulinen, yhteisökehittäjä
(toimintojen suunnittelu ja ohjaus, vapaaehtoistoiminta)
aku.hakulinen@evl.fi
p. 040 804 8121

Tampereen Eteläinen seurakunta / Hervannan lähikirkko

Hannu Vuorinen, teologi (31.12.2018 asti) 
(uskontojen välinen dialogi, keskustelupiirien ohjaus)
hannu.vuorinen@evl.fi 
p. 050 408 1805

Anna-Mari Paloniitty, diakoniatyöntekijä (31.12.2018 asti)
(Yhteisöpaja-ohjaus, diakonia-apu)
anna-mari.paloniitty@evl.fi  
p. 050 430 4473

Tampereen kaupunki / maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelut

Matilda Leppänen, kehittäjäsosiaalityöntekijä (alkaen 1.1.2019)
(Kototorin palveluneuvonnan kehittäminen ja arviointi)
matilda.leppanen@tampere.fi 
p. 040 635 6955 (tiistai ja perjantai kello 9-15)

Joonas Kiviranta, sosiaaliohjaaja
(Kototorin palveluneuvonnan organisointi, ohjaajien perehdytys)
joonas.kiviranta@tampere.fi 
p. 040 635 6955 (tiistai ja perjantai kello 9-15)

Tampereen yliopisto / yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tuula Kostiainen, suunnittelija
(työpaja-koulutukset sosiaalityöntekijöille, tutkimus)
tuula.kostiainen@staff.uta.fi
p. 050 523 2149

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Marjo Harju, lehtori
(kokemusasiantuntijakoulutus, palvelujen digitalisointi)
marjo.harju@tamk.fi
p. 050 4320934