Sari Lehtelä

18.2.2013 16.14

Kirkkojen näkemyserot johtavat yhteistyön päättymiseen

Etiopian Mekane Yesus -kirkko on päättänyt katkaista kaiken yhteistyön Ruotsin kirkon ja Amerikan evankelisluterilaisen kirkon kanssa. 
Sain edelliseen blogi-kirjoitukseeni nimettömän kommentin, jossa minua pyydettiin kertomaan, mikä hiertää Etiopian Mekane Yesus –kirkon ja Ruotsin kirkon suhteessa. Siispä yritän parhaani mukaan selvittää asiaa niiden tietojen perusteella, joita olen saanut. Kaikkia asiaan liittyviä asiakirjoja en ole nähnyt enkä ole myöskään itse ollut kuulemassa keskusteluja kirkon päättävissä kokouksissa.

Mekane Yesus –kirkko on päättänyt katkaista kaiken yhteistyön Ruotsin kirkon ja Amerikan evankelisluterilaisen kirkon (ELCA) kanssa. Syynä on näiden kirkkojen myönteinen suhtautuminen samaa sukupuolta oleviin pareihin. Ruotsin kirkko esimerkiksi vihkii samaa sukupuolta olevia pareja.

Jo aiemmin Mekane Yesus –kirkon kirkkohallituksessa (Church Council) päätetty yhteistyön lopettaminen vahvistettiin tammikuun lopussa kirkon ylimmässä päättävässä elimessä eli yleiskokouksessa (General Assembly), joka kokoontuu joka neljäs vuosi. Kirkon ulkomaisten yhteistyökumppaneiden aloitteesta aiheesta on kirkon kokouksissa keskusteltu vuodesta 2006.

Päätöksen taustalla ovat kirkkojen erilaiset näkemykset kristillisestä avioliitosta.  Mekane Yesus –kirkossa avioliitto ymmärretään Raamatun luomiskertomukseen perustuvana miehen ja naisen liittona. Homoseksuaalisen taipumuksen harjoittamista pidetään syntinä.

Homoseksuaalisuus on Etiopiassa vaiettu asia. Etiopiassa, kuten monessa muussakin Afrikan maassa, homoseksuaalisen suuntautumisen harjoittaminen  on edelleen rikos. Afrikkalaiset homoseksuaalit elävät tiukasti kaapissa. Joissakin Afrikan maissa he elävät hengenvaarassa, sillä homoseksuaalisuuden toteuttamisesta on määrätty jopa kuolemanrangaistuksia.

Monet etiopialaiset pitävät homoseksuaalisuutta ja vaatimusta homoseksuaalien oikeuksista tuontitavarana länsimaista. Myös Mekane Yesus –kirkossa pidetään aiheen esille nostamista länsimaiden tarpeesta nousseena ja jopa jonkinlaisena kolonialismina.

Yleiskokouksen päätös oli tietojeni mukaan yksimielinen.  Mutta monet kirkon johtajat ja jäsenet ovat pahoillaan siitä, että teologinen linjaus johti päätökseen katkaista yhteistyö ja hengellinen yhteys pitkäaikaisten kumppanikirkkojen kanssa.  Ruotsalaisen lähetystyön juuret Etiopiassa  ulottuvat 1860-luvulle  ja ruotsalaiset olivat vahvasti mukana perustamassa Mekane Yesus –kirkkoa 54 vuotta sitten. Amerikan luterilaiset tulivat mukaan 1957.

Kuinka yhteistyön lopettaminen käytännössä tapahtuu, on vielä epäselvää. Tietääkseni kirkot käyvät siitä parhaillaan keskusteluja.

Itse olen päätöksestä surullinen. Ymmärrän etiopialaisia heidän lähtökohdistaan käsin, mutta eikö yhteistyötä voisi jatkaa erilaisista näkemyksistä huolimatta? Nyt kärsijöiksi joutuvat myös ne monet köyhät ja syrjäytyneet, joita Ruotsin ja Amerikan luterilaiset kirkot ovat auttaneet.


Palaa otsikoihin | 2 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
19.2.2013 0.49
exodus
Yhteistyön lopettaneita muuallakin
Etiopian maan tilanteeseen en osaa tarkemmin ottaa kantaa, kiitos kirjoittajalle tarkoista tiedoista. Aiheena oleva yhteistyön lopettaminen on kuitenkin mielenkiintoinen ja mielestäni oikea ratkaisu.

Sillä: Kirjoituksessasikin nousee esille kaksi luterilaista kirkkoa, ruotsin kirkko ja Amerikan ELCA. Olen itse seurannut amerikkalaisen luterilaisen pastorin Tom Brockin elämää ja opetusta(esim. youtubessa kanava "The Pastor's study"). Hän on eronnut seurakuntansa kanssa ELCA:sta, ja käsittelee liberaaliteologian moninaisia ongelmia erityisesti homokysymyksen pohjalta, lähinnä siksi että aihe koskee häntä henkilökohtaisesti. Hän joutui kovaäänisen parjauksen kohteeksi mediassa jonkun homoaktiivin soluttauduttua homoudesta irti pyrkivien kristittyjen vertaistukiryhmään, jossa hän käy. Oma elämä ja henkilökohtainen ehdoton luottamus Raamatun sanaan ovat saaneet hänet varoittamaan liberaaliteologiasta laajemminkin, erityisenä taakkana oma kristillisyyden haara, luterilaisuus.Sekaannus ei koske vain etiikkaa, vaan Raamatun asemaa ja syvintä teologiaa kristologiaa ja sovitusoppia myöten. Skandinavian luterilaiset kirkot ovat tämän katastrofin malliesimerkkejä. Tutustukaa itse.

Sanoin Skandinavian, sillä entä Suomi? Kysyn vaan, itseni ja teidän takianne.

Etiopian homojen tilanteessa ei todella ole mitään ihailtavaa, en kannata rikostuomioiden jakamista. Mutta jos oletetaan, että tällä mainitulla kirkolla on mielessään Raamatun parantavan sanan eikä sokean syrjinnän puolustaminen, tämä ratkaisu on Etiopiankin homoille parhaaksi. Homous ei ole iloinen asia.

Se on Jumalan silmissä yhtä vähän iloinen asia, kuin esimerkiksi kirkko joka ei tee lähetystyötä (terveisiä vaan Ruotsin nykykirkkoon). Jumala pitää kyllä huolen siitä, että joku hänen mielensä mukainen taho ottaa Etiopualaistenkin hyvinvoinnin asiakseen. Tämä ratkaisu on merkkinä niille kirkoille, joiden kanssa yhteistyö lopetettiin: tehkää parannus. Nämä kirkot eivät ansaitse itselleen yhteistyökumppaneita, sen enempää kuin jäseniäkään.

Yhteistyö ei ole arvo sinänsä. Jeesus on. Tunnetusti toisille kulmakivi, toisille kompastuskivi.
22.2.2013 10.21
Jouko Salonen
Kommentoin 9.2.2013 Kotimaa24 uutista Mekane Yesus- kirkon ratkaisusta seuraavasti:

Lähetystyö on usein kulkenut rinnan imperialististen tavoitteiden kanssa. Afrikassa tämä muistetaan vielä varsin hyvin. Suomalainen lähetystyö Ambomaalla onnistui kuitenkin melko hyvin pysymään erossa ainakin väkivaltaisesta taloudellisesta riistosta. Aatteellinen näkökulma on ollut paljon vaikeampaa kiertää.

"Imperialismin harjoittamiseen liittyi käsite kulttuurillisesta ylivoimasta tai kehittyneisyydestä, joka oikeuttaa ”alemmalla kehitysasteella” olevien kulttuuripiirien ja kansojen alistamisen."

Lähetysjärjestöt ovat välikäsiä avun ja evankeliumin viennissä kirkolta kohdemaahan. Suomessa eräät lähetysjärjestöt ovat joutuneet paitsioon. Rahoituksen epääminen ei kohdistu niinkään lähetysjärjestöön, vaan kohdemaan kirkkoon ja heidän Raamatun-tulkintaansa. Kohdemaan kristityiltä kielletään kaikenlainen apu, kun he eivät alistu ko. Suomen seurakuntien sanelemaan kulttuurinäkemykseen. Väkivaltainen aateimperialismi käyttää rahaa aseena ja alistamisen välineenä pyrkiessään kieltämään kohdemaan kirkolta ja kansalta sen oman aatteellisen itsenäisyyden.

Mekane Yesus-kirkko on noussut taisteluun tällaista Ruotsin kirkon vallankäyttöä vastaan.


Edelliseen haluaisin vielä lisätä afrikkalaisen yhteiskunnan tilanteen hiv ja aids-tilanteen suhteen. Länsimaissa rahaa riittää aids-lääkkeisiin. Afrikassa rahat ovat vähissä. Ruotsin kirkon myönteinen kanta samaa sukupuolta olevien parisuhteeseen on mielestäni Etiopiassa torjuttu paitsi raamattutulkinnallisesta myös yhteiskunnallisesta syystä.

Vastuulliset Afrikan maat eivätkä niiden kirkot voi katsoa välinpitämättömästi sellaisia yhteiskunnallisia suuntauksia, jotka vaikeuttavat hiv/aids-vastaista työtä.

Tässä eräitä hiv/aids tietoja:

HIV/AIDS is a major public health concern and cause of death in many parts of Africa. Although Africa is home to about 14.5% of the world's population, it is estimated to be home to 69% of all people living with HIV and to 72% of all AIDS deaths in 2009.[1]
Ethiopia has an estimated 2 million people living with HIV and the third highest number of infections in Africa, according to UNAIDS. With a population of 83 million people and per capita income of less than US$100 annually, it is also one of the world's poorest countries. (Etiopia on arviolta 2 miljoonaa ihmistä elää HIV ja kolmanneksi eniten tartuntoja Afrikassa, mukaan UNAIDS. Jonka väkiluku on 83 miljoonaa ihmistä, ja tulot asukasta kohti on vähemmän kuin 100 Yhdysvaltain dollaria vuodessa, se on myös yksi maailman köyhimmistä maista.)
NAMIBIA: HIV AND AIDS ESTIMATES (2011)
Number of people living with HIV 190,000 [160,000 - 230,000]
Adults aged 15 to 49 prevalence rate 13.40% [10.80% - 16.40%]
Adults aged 15 and up living with HIV 170,000 [140,000 - 210,000]
Women aged 15 and up living with HIV 100,000 [83,000 - 120,000]
Children aged 0 to 14 living with HIV 20,000 [16,000 - 25,000]
Deaths due to AIDS 5,200 [3,800 - 8,200]
Orphans due to AIDS aged 0 to 17 75,000 [56,000 - 100,000]

Jouko Salonen