viittomakielinen-messu


Tamperelaisten ankkuripaikat

 • Rajoittaako kuulo-tai näkövamma elämääsi?
 • Hoidatko asioitasi ja elätkö elämääsi viittomakielellä?
 • Kaipaatko toimintaa ja uusia tuttuja?
 • Hoidatko vammaista omaistasi kotona?

Toimintamuotojamme ovat

 • erilaiset ryhmät
 • koti- ja laitoskäynnit
 • sielunhoito
 • retket, leirit ja juhlat
 • avun ja tuen antaminen arkipäivän asioissa
 • vapaaehtoistyö
 • perhetyö

Viittomakielinen messu

Kerran kuukaudessa pidettävä  messu, jonka toimittaa Marja Saukkonen. Messuissa seurakuntalaiset viitovat Raamatun tekstiä ja virsiä. Viittomakuoro on usein mukana messuissa. Kirkkokahvilla vaihdetaan kuulumisia viittomakielellä.


Työntekijät
Kuusela, Anita, toimistonhoitaja
Puhelin 050 420 7788
Leppänen, Maarit, diakonia-avustaja
Puhelin 050 541 7004
Toivo, Sirpa, erityisdiakonian viranhaltija
Kuurojentyö
Skype: tresrkkuurojentyo
Puhelin 050 561 1028
Ågrén, Minna, erityisdiakonian viranhaltija
Näkövammaistyö, kehitysvammaistyö
Puhelin 040 804 8106