Tarinoiden maa

Tarinoiden maa on vertaistukitoimintamenetelmä lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Tarinoiden maassa käytettävällä Tarinamatolla  tarinamatto_Rvoidaan opettaa esim. koululaisille tunnetaitoja. Sillä voidaan työstää myös toiminnallisesti ja luovasti erilaisia aikuisten asioita ja elämän ilmiöitä.Mikä on Tarinoiden maa?

Tarinoiden maa on toimintamalli,  jolla pyritään edistämään erityisesti vaikeassa tilanteessa olevien lasten ja nuorten hyvinvointia. Toiminnan lähtökohtana on lapsilähtöisyys, jolloin lapsen osallisuus ja kokemusasiantuntijuus korostuvat.

Lisäksi mallia ja siihen kuuluvaa Tarinamattoa voidaan käyttää sovelletusti myös muussa luovassa työskentelyssä. Se on työkalu, joka soveltuu elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn yksilötyössä tai ryhmissä. Alkuaan leikkiin ja tarinoihin perustuva malli tukee kaiken ikäisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja kannustaa iloon ja elämänmyönteisyyteen.

  • Menetelmä tarjoaa tavan uusien mahdollisuuksien ja toivon löytämiseen luovasti ja hauskalla tavalla.
  • Tarinoiden maa ja Tarinamatto –työkalu soveltuvat lapsi- ja perhetyön lisäksi koulutyöhön, monikulttuuriseen työhön sekä erityisnuoriso- ja kriminaalityöhön. Menetelmällä ja sen sovelluksilla voidaan elävöittää myös muuta seurakuntien toimintaa ilman ikärajoituksia.

_Q6A9957

Kuka voi käyttää Tarinamattoa työssään?

Tarinamattoon ja Tarinoiden maa -toimintaan perehtynyt ohjaaja

  • Seurakunnan työntekijä

  • Sosiaali- ja terveysalan työntekijä

  • Nuorten ja lasten kanssa työskentelevät

  • Koulumaailmassa työskentelevä
  • Uusia toiminnallisia menetelmiä työssään tarvitseva

Tarinoiden maa ®on Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymässä ke­hitetty toimintamalli, jonka juuret ovat Krits ry:n Ehjä perhe -mallissa ja kirjallisuusterapiassa.

Lapsilähtöisestä näkökulmasta ja toiminnan lähtökohdista kirjoitettua Tarinoiden maa -opaskirjaa,  ovh 20 €, voi tiedustella  Anne-Mari Mäkiniemeltä.

_Q6A0048

vauhtikettu