Joulukassien-pakkaus-Ruokap

Vapaaehtoiseksi

RuokaNyssen toiminnan yhtenä mahdollistajana ovat vapaaehtoistyöntekijät. Vapaaehtoisten tehtäviin kuuluu hakea kaupoista elintarvikelahjoituksia, pakata ja purkaa RuokaNysseä ja olla mukana kierroksella palvelemassa asiakkaita.


Vapaaehtoiseksi RuokaNysseen

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua vapaaehtoistyo.fi/tampere -sivuilta. Sivuille on koottuTampereen alueen vapaaehtoistehtäviä.

Tehtäviin saa opastuksen ja apua tarvittaessa. Jokainen vapaaehtoinen tavataan, tehdään sopimus vapaaehtoistöiden tekemisestä ja samalla valmennetaan tehtävään.