Lapsi ja enkeli

Yhteistyö koulujen kanssa

Seurakunnan työntekijät haluavat elää mukana seurakuntalaisten arjessa, tukea lapsia ja nuoria heidän kasvussaan, ja olla myös opettajien tukena kasvatuksessa. Siksi teemme aktiivista yhteistyötä alueemme koulujen kanssa.


Koulukummi

Koulukummi on seurakunnan työntekijä, joka käy kouluilla säännöllisesti tapaamassa oppilaita ja opettajia. Koulukummi on linkki koulun ja seurakunnan välillä. Koulukummin työ on palvelua: hän on kuunteleva aikuinen, osallistuu koulun juhliin kirkkovuotta seuraten, vierailee luokissa, on mukana luokkaleireillä ja elää muutoinkin koulun rinnalla arjessa. Kaikilla alueemme kouluilla ei ole varsinaista koulukummia. Näille kouluille on nimetty joku seurakunnan työntekijä yhteyshenkilöksi. Hänellä ei ole säännöllistä vierailuaikaa koululla.


Luokkaleirit

Luokkaleirit ovat osa seurakunnan ja koulun välistä yhteistyötä. Ne ovat yleensä vuorokauden mittaisia retkiä johonkin seurakunnan leirikeskukseen. Luokkaleirien ohjelma on pääosin seurakunnan tarjoamaa ja sisällöltään yleensä luokkahenkeä tukevaa ryhmäyttävää toimintaa. Leireille on pyritty pitämään ns. matalaa kynnystä, jolloin mahdollisimman monen on helppoa tulla mukaan. Leirit sisältävät myös kristillistä opetusta. Luokkaleirit ovat maksullisia.