lapset mäessä

Tammerfors svenska församling


"Så utgör vi en enda kropp i Kristus
men var för sig är vi lemmar
som är till för varandra"
säger Paulus om församlingen.

Välkommen att titta in hos Tammerfors svenska församling!

Låt även oss ta del av dina tankar. Med våra ca 900 församlingsbor är vi den definitivt minsta av de fem församlingarna i staden, men vi finns till för alla med anknytning till det svenska i Tammerfors och kranskommunerna.

Vi firar gudstjänst eller högmässa varje söndag klockan 11 i Svenska Hemmet, Satamakatu 19.  Välkommen! Vad annat händer det i församlingen ? Om vår verksamhet får du information förutom på hemsidan även i månadsbladet som du hittar bl.a. på de ovannämnda adresserna eller du får den från kansliet. Som församlingsmedlem får du Kyrkpressen, om du vill; där och i Tammerfors Aktuellt annonserar vi om allt som är på gång. Följ med, och kom med!

Frid och allt gott.


Din hemförsamling

Tammerfors svenska församling grundades år 1926, men redan långt tidigare hade det funnits kyrklig verksamhet på svenska i Tammerfors. Regionens kyrkohistoria är mycket gammal. Den sträcker sig ända tillbaka till 1200-talet. Birkala församling, som omfattade i stort sett hela Birkaland grundades troligen redan i slutet av ovannämnda århundrade. År 1636 frigjorde sig Messuby från Birkala och bildade en egen församling.

På den nygrundade församlingens område fanns redan då en stenkyrka (uppförd 1510-1520), som byggts på samma plats där det under 1400-talet funnits en träkyrka. Kyrkan som idag kallas Messuby gamla kyrka är Tammerfors äldsta byggnad. Till Messuby församling hörde bl.a. de områden som år 1779 bildade Tammefors stad.

Församlingsrådet 2015-2018 ordinarie ledamöter:

 • Kim Rantala ordförande, kyrkoherde 
 • Leena Haavisto-Witans
 • Arto Kiiskinen
 • Ronny Holmqvist
 • Joonas Kotkamaa
 • Sabina Lindholm
 • Mia Palonen
 • Suzanne Sjöholm

Församlingsrådet 2019-2022 ordinarie ledamöter:

 • Kim Rantala ordförande, kyrkoherde 
 • Haapaniemi, Elina
 • Hagfors-Reponen, Ulla
 • Holmqvist, Ronny
 • Kingelin-Orrenmaa, Zea
 • Kotkamaa, Joonas
 • Lindholm-Järvinen, Sabina
 • Sjöholm, Suzanne
 • Toivonen, Gun

Gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022 ordinarie ledamöter:

 • Sjöholm, Suzanne
 • Törn, Tage
Gud, du vår mor och far,
Jesus, du vår bror och vän,
Du heliga Ande som vakar över oss alla.

Vi ber om liv och rättvisa för flickor och kvinnor,
för pojkar och män.
Vi ber om rättvisa i skolan, arbetet och politiken.
Vi ber för de hungriga och hemlösa,
för dem som plågas av krig,
och dem vars kroppar inte får vara i fred.
Gud, du vår mor och far,
Jesus du vår bror och vän,
du heliga Ande som vakar över oss alla,
ge oss kraft och mod, glädje och fred.
I Jesu namn.

Händelser