Diakonin betyder hjälp, och det är ett av församlingens viktigaste uppgifter. Varje församling måste enligt kyrkolagen ha en diakoniarbetare – men det är bara en början. Hur vet man om hjälpbehovet om du inte själv kommer fram och berättar om vad du behöver, eller berättar om någon annan som kanske är ensam eller inte mår bra. Och inte heller kan bara en människa – inte ens en så duktig som vår diakon Eila-Sisko – hinna med allt om inte just du kan då och då nå ut till din medmänniska.

Om du har brist på det vanliga vardagliga t.ex. mat, eller bara vill tala med med någon i lugn och ro, ta då kontakt med Eila-Sisko och boka tid för ett samtal. Dröj inte – låt inte dina bekymmer växa!

Du har kanske hört talas om Diakonikretsen? Den brukade vara är en självständig, oregistrerad förening som har funnits till långt innan församlingen blev till. Till en början skaffade den medel för diakonissans lön. Men nuförtiden dricker vi kaffe på på onsdagarna kl 13 i Svenska Hemmet och det är diakoni det också - alltså medmänsklig samvaro kring Bibelns ord, till sitt väsen. Du välkommen med vi har intressanta teman varje vecka.  Du kan kontakta Eila-Sisko för mera information.

Diakonistiftelsen är en självständig stiftelse som förvaltar församlingens egna diakoniresurser.