Kan du tänka dig en fågel som inte skulle sjunga? Ett barn som inte är glad i dans eller rytmik? Kan du tänka dig en kyrka utan musik och psalmer?

Vi satsar på varierande musik vid gudstjänsterna. Olika solister, sång- och musikgrupper samarbetar med oss, t.ex. musiker från Tampereen Kamarimusiikkiseuran orkesteri, sånggrupperna Nice Voice och Nauravat Naakat, sånglärare Tarja Mäki-Latvala med sina elever med många andra.

Även konsertverksamheten är aktiv inom församlingen. Vi har haft samarbete med körer från Jakobstad, Karleby, Åbo och Korsholm. Då och då arrangerar vi kaffekonserter, ibland spelas jazz och under jultiden sjunger man De Vackraste julsångerna.  Tillsammans med Tammerfors Flöjtklubb arrangerar vi nästan varje år en blomsterkonsert under Tampereen Kukkaisviikot i juli.

Vi har också några musikgrupper:

Tammerfors Gospel Projekt - Du som är 15-100 år och älskar att sjunga eller spela något instrument, kom med i det glada gänget så skapar vi någonting oförglömligt för svenska församlingens evenemang! Vi har övat för t.ex. De Vackraste Julsångerna och församlingens 90-årsfest. Fråga Eila-Sisko Helisma tel. 050 527 2290 om du vill veta mera.

Escamilla är en sånggrupp som grundades av goda vänner mer än tio år sedan. Escamilla är ofta med om församlingen arrangerar till exempel Taize-mässor eller annat speciellt inom gudstjänstlivet.

I Trio Incanto medverkar diakon Eila-Sisko Helisma, Marianne Hesthammer och kantor Paula Sirén. Gruppen spelar närmast på våra egna tillställningar. Repertoaren består av allt från andliga sånger till lättare musik, som innehåller t.ex. trevliga stycken med inslag av jazz.

Spirito Soi är en trio med kantor Pia Leikas, trumpetisten Denise Ward och kantor Paula Sirén. Pia är expert på handklockor och Spirito Soi använder dem i samband med sång, trumpet-, orgel-, flöjt- och pianospel.