Kyrkoherde Kim Rantala
tel. 050 464 8460

Församlingsassistent Hanna-Leena Autio
tel. 040 804 8022, måndag-torsdag kl. 9.15-13

Praktikant Tanja Nyström tel. 040 804 8588 (tisdag-torsdag)

Begravningsärenden tel. (03) 219 0702 (service på finska)

Bokningarna av förrättningar (dop, vigsel) tas emot av församlingarnas servicecentral tel. (03) 219 0705 (service på finska)

Beställningarna av ämbetsbetyg och släktutredningar tas emot av centralregistret, tel. 040 804 8202 (service på svenska, Lisa Fridman)
eller tel. (03) 219 0700 (service på finska) eller keskusrekisteri.tampere@ev.fi

Släktforskning kan endast beställas skriftligt.

Kantor Paula Sirén
tel. 050 433 7373

Diakon Eila-Sisko Helisma

tel. 050 527 2290
mottagning; ring, sänd sms eller eller e-post så kommer vi överens
om tid och plats!

Ungdomsarbetsledare, missionssekreterare Kaisa Niinimäki
tel. 050 337 2922

Barnledare, kyrkovaktmästare Piu Heinämäki
tel. 040 804 8587

E-post för alla: fornamn.efternamn@evl.fi


Työntekijät
Autio, Hanna-Leena, hallintosihteeri, seurakunta-assistentti
Näsilinnankatu 26, 7. krs
Puhelin 040 804 8022
Heinämäki, Piu, lastenohjaaja, vahtimestari
Puhelin 040 804 8587
Helisma, Eila-Sisko, diakoniatyöntekijä
Näsilinnankatu 26, 2. krs
Puhelin 050 527 2290
Niinimäki, Kaisa, nuorisotyönohjaaja
Puhelin 050 337 2922
Rantala, Kim, kirkkoherra
Näsilinnankatu 26, 4. krs
Puhelin 050 464 8460
Sirén, Paula, kanttori
Puhelin 050 433 7373