”Åt mig har givits all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar...!”

Kristi bud är klart, tydligt och än idag förpliktigande.

Kyrkoherden Kim Rantala berättar gärna mer om hur just vår församling arbetar för Guds världsvida rike. Vi t.ex. stöder det ekumeniska teologiska institutet i Hong Kong.