pyhajarvi_kirkkopyoraily_pi

Harju on länsitamperelaisten seurakunta

Harju on yksi Tampereen evankelisluterilaisista seurakunnista ja  se toimii Länsi-Tampereella.  Seurakunnan jäseniä on noin 31 000 ja sen alueella asuu noin 45 000 tamperelaista.

Kirkkoja Harjussa on kolme ja toiminta vilkasta. Vaaleissa valitussa seurakuntaneuvostossa on 16 jäsentä.

Harjun seurakunta koostuu kolmesta lähikirkosta: Pispalan- Tesoman- ja Lielahden lähikirkko.

Harjun seurakuntaneuvosto valitsee kullekin lähikirkolle aluekokouksen osallistujat .

  • Aluekokous suunnittelee, toteuttaa, kehittää ja arvioi Harjun seurakunnan työtä lähikirkkoalueellaan yhdessä alueen työntekijätiimin kanssa.  Sen tehtävä on osaltaan huolehtia koko seurakuntaa koskevien yhteisten tavoitteiden toteuttamisesta.

  • Aluekokous kiinnittää erityistä huomiota alueen seurakuntalaisten aktivoimiseen ja tukemiseen vapaaehtoistoiminnassa yhdessä työntekijätiimin kanssa.


Harjun seurakunnan toiminta-ajatus kuuluu: ”että Harjussa kasvaisivat ja kauaksi kantaisivat nämä kolme: usko toivo ja rakkaus." 

Seurakunnan tehtävä on siis laajempi ja syvällisempi kuin tilaisuuksien järjestäminen. Se on rajat ylittävä uskon, toivon ja rakkauden synty ja kasvu kaikissa, joihin sinä ja minäkin kuulumme. 

Uskoa tunnustetaan ja se voidaan kieltää sekä sanoin että teoin. Kristinusko pitää sisällään yhtä aikaa huikean yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden. Jokainen jumalasuhde on uniikki, henkilökohtainen ja ainutkertainen. Samalla uskoon sisältyy yhteisöllisyys, kirkon jäsenyys, kuuluminen itseäni suurempaan ja yhteisvastuu mahdollisimman hyvän elämän edellytyksistä jokaiselle.

Harju tahtoo siis olla uskon, toivon ja rakkauden seurakunta.  Kriittisesti suhtautuvalla on helppo tehtävä osoittaa, kuinka kaukana se on toiminta-ajatuksestaan.  Todennäköisesti suurin osa Harjun seurakuntaan ja kirkkoon kohdistuvasta arvostelusta on totta, vaikka ei olekaan koko totuus. Totta ovat myös rakkauden teot, uskon rukous ja toivo, joka antaa voimaa, sillä seurakunta ja kirkko elää ja toimii jäsenissään. 

Usko, toivo ja rakkaus ovat ikuinen uutuus.  Ne voivat olla helppoutta, hyvää oloa ja iloista mieltä. Samalla usko, toivo ja rakkaus ovat luopumista, oikeudenmukaisuutta ja kärsimystä. Ne huomaavat hylkäämisen, ilkeämielisyyden, sorron ja vääryyden. Rakkaus vaatii tekoja, muuten se jää kauniiksi sanahelinäksi.  Arjen ratkaisuissa usko punnitaan.  Jeesuksen seuraaminen ja kristillinen elämä on enemmän kuin tunne ja sana. Se on elämätapa ja päivittäinen teko.

Uskon syntyminen on salaisuus ja Jumalan teko, kuten ovat myös toivon kestävyys ja rakkauden kasvu.  Silti voi sanoa, että usko syntyy kuulemisesta, tekemisestä ja näkemisestä. 
Seurakunta elää jäsenissään ja jäsenet seurakunnassa, että Harjussa kasvaisivat ja kauaksi kantaisivat nämä kolme; usko, toivo ja rakkaus.

Veli-Pekka Järvinen
Harjun seurakunnan kirkkoherra


Ajankohtaista Harjusta

18.10.2018 Löydä ehdokas vaalikoneesta

Seurakuntavaalien vaalikoneessa voi etsiä itselle sopivaa ehdokasta ja tutustua ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä. Tamperelaisista seurakuntavaaliehdokkaista vaalikoneeseen on vastannut noin 80 prosenttia ehdokkaista.

Lue lisää

 

12.10.2018 Safka-aid – ruokaa jaossa Asunnottomien yön ilmaistapahtumassa

Tapahtumien yön Iskelmämessussa kerätyillä kolehtirahoilla järjestetään Safka-aid -tapahtuma Asunnottomien yönä 17. lokakuuta kello 16–17. Keskustorin Vanhan kirkon pihassa järjestettävässä tapahtumassa on tarjolla ilmaista keittoa ja lettuja, ilmaisia vaatteita ja mukavaa yhdessäoloa. Elävästä musiikista vastaavat Iskelmämessusta tutut Jaakko Luoma ja Julia Manninen.

Lue lisää

 

3.10.2018 Seu­ra­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaiden äänestysnumerot

Seurakuntavaalien äänestysnumerot on arvottu maanantaina 1.10. seurakuntien vaalilautakuntien kokouksissa. Tiedot on julkaistu myös Tampereen seurakuntien vaalisivuilla.

Lue lisää

 

Harjun Kamarikuoron konsertit syksyllä

Arvo Pärtin urkuteoksen mukaan nimetty konsertti Annum per annum Tuomiokirkossa su 28.10.2018 klo 18

Lue lisää