pyhajarvi_kirkkopyoraily_pi

Harju on länsitamperelaisten seurakunta

Harju on yksi Tampereen evankelisluterilaisista seurakunnista ja  se toimii Länsi-Tampereella.  Seurakunnan jäseniä on noin 31 000 ja sen alueella asuu noin 45 000 tamperelaista.

Kirkkoja Harjussa on kolme ja toiminta vilkasta. Vaaleissa valitussa seurakuntaneuvostossa on 16 jäsentä.

Harjun seurakunta koostuu kolmesta lähikirkosta: Pispalan- Tesoman- ja Lielahden lähikirkko.

Harjun seurakuntaneuvosto valitsee kullekin lähikirkolle aluekokouksen osallistujat .

  • Aluekokous suunnittelee, toteuttaa, kehittää ja arvioi Harjun seurakunnan työtä lähikirkkoalueellaan yhdessä alueen työntekijätiimin kanssa.  Sen tehtävä on osaltaan huolehtia koko seurakuntaa koskevien yhteisten tavoitteiden toteuttamisesta.

  • Aluekokous kiinnittää erityistä huomiota alueen seurakuntalaisten aktivoimiseen ja tukemiseen vapaaehtoistoiminnassa yhdessä työntekijätiimin kanssa.


Harjun seurakunnan toiminta-ajatus kuuluu: ”että Harjussa kasvaisivat ja kauaksi kantaisivat nämä kolme: usko toivo ja rakkaus." 

Seurakunnan tehtävä on siis laajempi ja syvällisempi kuin tilaisuuksien järjestäminen. Se on rajat ylittävä uskon, toivon ja rakkauden synty ja kasvu kaikissa, joihin sinä ja minäkin kuulumme. 

Uskoa tunnustetaan ja se voidaan kieltää sekä sanoin että teoin. Kristinusko pitää sisällään yhtä aikaa huikean yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden. Jokainen jumalasuhde on uniikki, henkilökohtainen ja ainutkertainen. Samalla uskoon sisältyy yhteisöllisyys, kirkon jäsenyys, kuuluminen itseäni suurempaan ja yhteisvastuu mahdollisimman hyvän elämän edellytyksistä jokaiselle.

Harju tahtoo siis olla uskon, toivon ja rakkauden seurakunta.  Kriittisesti suhtautuvalla on helppo tehtävä osoittaa, kuinka kaukana se on toiminta-ajatuksestaan.  Todennäköisesti suurin osa Harjun seurakuntaan ja kirkkoon kohdistuvasta arvostelusta on totta, vaikka ei olekaan koko totuus. Totta ovat myös rakkauden teot, uskon rukous ja toivo, joka antaa voimaa, sillä seurakunta ja kirkko elää ja toimii jäsenissään. 

Usko, toivo ja rakkaus ovat ikuinen uutuus.  Ne voivat olla helppoutta, hyvää oloa ja iloista mieltä. Samalla usko, toivo ja rakkaus ovat luopumista, oikeudenmukaisuutta ja kärsimystä. Ne huomaavat hylkäämisen, ilkeämielisyyden, sorron ja vääryyden. Rakkaus vaatii tekoja, muuten se jää kauniiksi sanahelinäksi.  Arjen ratkaisuissa usko punnitaan.  Jeesuksen seuraaminen ja kristillinen elämä on enemmän kuin tunne ja sana. Se on elämätapa ja päivittäinen teko.

Uskon syntyminen on salaisuus ja Jumalan teko, kuten ovat myös toivon kestävyys ja rakkauden kasvu.  Silti voi sanoa, että usko syntyy kuulemisesta, tekemisestä ja näkemisestä. 
Seurakunta elää jäsenissään ja jäsenet seurakunnassa, että Harjussa kasvaisivat ja kauaksi kantaisivat nämä kolme; usko, toivo ja rakkaus.

Veli-Pekka Järvinen
Harjun seurakunnan kirkkoherra


Ajankohtaista Harjusta

Tervehdys Israelista!

Tesoman kirkon messussa 19.8.2018 klo 10 kuulemme Pirkko ja Elias Saidin terveiset Israelista

Lue lisää

 

Perheleiri

21.-23.9.2018 AiTo toimintakeskuksessa

Lue lisää

 

28.6.2018 Harjun seurakunnan kirkkoherran virkaan kahdeksan hakijaa

Harjun seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1. toukokuuta 2019 lukien. Viran hakuaika päättyi 25. kesäkuuta 2018. Virkaan haki kahdeksan henkilöä.

Lue lisää

 

14.6.2018 Tunnelmallinen Hääyö Hatanpään kartanossa 1.8.

Arboretumin kukkaloistoa ja kartano kristallikruunuineen – alkusyksyn Hääyössä tahdotaan Hatanpään kartanon tunnelmallisessa miljöössä.

Lue lisää

 

25.4.2018 Polkien kevääseen – kirkkopyöräily tulee taas!

Pyhäjärven kirkkopyöräily on toukokuun alkuun sijoittuva pyöräilytapahtuma ja samalla Tampereen pyöräilyviikon päätöstapahtuma.

Lue lisää