Virkatodistus ja sukuselvitys

Tampereen aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien jäsenet tai entiset jäsenet voivat tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen siltä ajalta, kun he ovat olleet kirjoilla Tampereen, Hämeenkyrön, Jämsän, Mänttä-Vilppulan tai Ruoveden ev.lut. seurakunnissa.


Virkatodistuksia on eri tyyppisiä

Virkatodistuksen antaminen edellyttää aina hyväksyttyä käyttötarkoitusta, kuten perunkirjoitusta, perinnönjakoa tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Virkatodistuksen sisältö riippuu käyttötarkoituksesta.
 • Henkilökohtaiset tiedot  sisältävä virkatodistus eli ns. elää-todistus
 • Vanhempien ja lasten tiedot sisältävä virkatodistus.
 • Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus, joka on tietosisällöltään laaja
 • Kuolleesta henkilöstä tarvitaan perunkirjoitusta varten sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus, johon merkitään henkilön tietojen lisäksi puoliso ja lapset sekä muuttotiedot.

Tilaus

 • Virkatodistuksen henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti.
 • Sukuselvityksen toimitusaika on tällä hetkellä noin kaksi viikkoa.
 • Toimitamme virkatodistuksia myös ulkomaan viranomaisia varten monikielisellä lomakkeella (ruotsi, englanti, saksa ja ranska). Tilattaessa mainittava, että todistus tarvitaan ulkomaan viranomaisia varten.

Sukuselvitys ja perunkirjoitus

Sukuselvitys on ote henkilöä tai hänen perhettään koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.

 • Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon.
 • Perunkirjoitusta varten elävästä henkilöstä riittää henkilökohtaiset tiedot sisältävä virkatodistus.
 • Kuolleesta henkilöstä tarvitaan perunkirjoitusta varten sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus, johon merkitään henkilön tietojen lisäksi puoliso ja lapset sekä muuttotiedot.
 • Jos henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista.
 • Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.
 • Sukuselvitystä ei saa käyttää sukututkimukseen.
Perunkirjoitusta varten tarvitaan vainajasta virkatodistus jokaisesta seurakunnasta, jossa hän on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään.
 • Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan. Selvitys kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti.
 • Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.
Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnat ja postikulut