Leirin vetäjät

Leiristä vastaa Tampereen ev.lut seurakuntien nuorisotyö. Leirin vastaava työntekijä on Kaapo (Jussi Kosonen, joka toimii Kirkon nuorisotyön ohjaajana Tampereen Eteläisessä seurakunnassa.

Leirin vetäjinä toimivat vanhat bittileiriläiset, jotka ovat käyneet seurakuntien ohjaajakoulutuksen sekä vapaaehtoiset aikuiset, jotka ovat sitoutuneet kristillisiin arvoihin sekä kasvatusperinteisiin.

Ohjaajat vaihtelevat sen mukaan ketkä pääsevät kulloinkin leirille mukaan.

Ohjaajille ei makseta palkkaa vaan he ovat vapaaehtoisina mukana toiminnassa lasten hyväksi.

Ilman tätä ohjaajakaartia leirejä ei olisi mahdollista pitää.