Leirin pelien ikärajat

Bittileirillä noudatetaan pelien ikärajoja uuden kuvaohjelmalain mukaisesti: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110710. Tämä tarkoittaa että sitoudumme Pegin luokitusjärjestelmään http://www.pegi.info/fi/index/


12

  • Leirin ikäraja on 12-16 vuotiaat pojat, joten leirin virallisissa turnauksissa ja kilpailuissa tulemme käyttämään K-12 pelejä.

1
  • Koska poikien suosimia ns FPS-pelejä ei ole kuin K-16 versioina, käytämme niitä joissain turnausmuodoissa. Tälläin paikalla on aina yli 18-vuotta täyttänyt henkilö ja pelaamisen voi lopettaa heti kun se tuntuu ahdistavalta (tämä on myös lainsäätäjän suositus).
  • Mikäli ette halua lapsenne osallistuvat tälläiseen turnaukseen pyydämme siitä mainittavan leirin turvallisuuslomakkeessa.
  • Tälläisiä pelejä ovat Team Fortress 2 sekä Counter Strike Source
  • Emme erityisesti ratsaa kenenkään koneita mutta mikäli näemme lasten pelaavan esim selviä K-18 pelejä niihin puututaan ja asiasta huomautetaan.
  • Leirin ohjaajat eivät myöskään pelaa leiriläisten läsnäollessa K-18 pelejä.
  • Mikäli vanhemmat ovat hankkineet lapselle K-16 pelin, hyväksymme sen pelaamisen leirin aikana, koska läsnä on aina aikuinen henkilö. Toivomme siitä myös ilmoitettavan meille.

 6 § Kuvaohjelman ikärajan noudattaminen

Alaikäiselle kuvaohjelman tarjoaminen on kielletty, jos ohjelman ikäraja on 18 vuotta.

Edellä 1 momentista poiketen ohjelma, jonka ikäraja on 18 vuotta, voidaan lähettää televisio-ohjelmistossa sellaiseen aikaan, jolloin 18 vuotta nuoremmat eivät tavallisesti katso televisiota, tai televisio-ohjelmana, jonka vastaanottamiseen tarvitaan suojauksen purkulaite.

Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava siitä, ettei kuvaohjelma, jonka ikäraja on 7, 12 tai 16 vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana. Tällaisia toimenpiteitä ovat:

  1. ohjelman lähettäminen televisio-ohjelmistossa sellaiseen aikaan, jolloin lapset eivät tavallisesti katso televisiota, jos ohjelman vastaanottamiseen ei tarvita suojauksen purkulaitetta;
  2. ohjelman saatavilla pitäminen siten, että sen yhteydessä on käytettävissä palvelu, jolla voidaan estää ohjelman katseleminen;
  3. muulla tavoin ohjelmaa tarjottaessa iän tarkistaminen.

Ohjelman voi julkisesti esittää enintään kolme vuotta ohjelmalle luokiteltua ikärajaa, 7, 12 tai 16 nuoremmalle silloin, kun lapsi on 18 vuotta täyttäneen seurassa.

Kuvaohjelman tarjoajan on tiedotettava ikärajoista ja muista lasten suojelemista edistävistä keinoista ohjelmien tarjoamisen yhteydessä.  

images

Mikäli vanhemmilla on kysyttävää tai huomautetavaa asiasta, keskustelemme mielellämme asiasta. 

Voit ottaa suoraan yhteyttä leirin vastaavaan henkilöön Jussi Kosonen Tamperen Eteläinen seurakunta.


Tapaus Counter Strike: Global offencive

csgo


Peli pohjaa jo pitkään bittileirin suosikkipelinä toimineeseen Counter Strike-peliin, jonka PEGI ikäräja on ollut K-16  Uusimmassa versiossa huomattiin että uusinta versiota ei rankattu ollenkaan vaan ainoastaan pelin X-Box ja PS# versiot saivat K-18 leiman koska niissä oli mahdollisuus vahingoittaa siviilejä. PC-versiosta tämä ominaisuus on poistettu. 

Asiaa Pegiltä ja Suomen mediakasvatus ja kuvatallenne yksiköltä tiedusteltua saimme seuraavanlaisen vastauksen

" Kasvattaja voi käyttää näissä lain ulkopuolelle jäävissä tilanteissa omaa harkintaa (tai työyhteisössä sovittuja sääntöjä) huomioiden sekä lastensuojelulliset näkökulmat, että lapsen oikeudet kulttuuriin, taiteeseen ja virkistystoimintaan."

Tämän johdosta käytämme Counter Strike:Global Offencive-peliä myös leirien turnauksissa.