Tietosuojaselosteet

Tampereen ev.lut. seurakuntien tietosuojaselosteissa on mainittu ne rekisterit, joihin henkilötietoja tallennetaan. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot.  Rekistereissä kerrottaan, mihin henkilötietoja käytetään, miten niitä käsitellään ja  mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan.


Asiakkuudenhoito ja osallistuminen

Hallintopalvelut

Hautauspalvelut

Keskusrekisteri

Kiinteistöpalvelut

Perheneuvonta

Tietosuojaseloste perheasianneuvottelukeskus (pdf) (195.3 KB)

Seurakunnat

Talouspalvelut

Vapaaehtoistyö

Yhteinen kasvatus