Tietosuojaselosteet

Tampereen ev.lut. seurakuntien tietosuojaselosteissa on mainittu ne rekisterit, joihin henkilötietoja tallennetaan. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot.  Rekistereissä kerrottaan, mihin henkilötietoja käytetään, miten niitä käsitellään ja  mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan.


Asiakkuudenhoito ja osallistuminen

Hallintopalvelut

Hautauspalvelut

Keskusrekisteri

Kiinteistöpalvelut

Seurakunnat

Talouspalvelut

Vapaaehtoistyö

Yhteinen kasvatus