virsitaulu

Töihin Tampereen seurakuntiin

Meillä on haasteita. Oletko Sinä oikea ihminen tarttumaan niihin?

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on edelläkävijä monissa kirkollisissa hankkeissa ja etsii jatkuvasti uusia keinoja seurakuntalaisten palvelemiseen. Meillä on töissä noin 500 vakituista henkilöä. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymään kuuluu viisi seurakuntaa, joiden hallinto ja talous hoidetaan keskitetysti.


Avoimet työpaikat
Avoimet työpaikat
Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat
Tampereen Eteläinen seurakunta etsii seurakuntapastorin
sijaista ajalle 1.3.2019 – 31.5.2021

Eteläisessä seurakunnassa on kaksi nuorisotyötiimiin sijoitettua pappia, joista toisen tehtävänkuvauksessa ja työnjaossa on painopisteenä rippikoulutyön organisointi ja rippikoulujen toteutuksen suunnittelu.

Viransijaisen tehtäväkuvan painopiste on seurakuntapastorin perustyön ohella viikoittainen nuorten toiminta ja isoskoulutukset. Tehtävän hoitamiseen sisältyy useita viikonloppuleirejä. Valittava toimii yhden tai kahden rippikoulun vastaavana vetäjänä.

Kouluyhteistyö sisältää päivänavauksia, oppituntivierailuja, koulujumalanpalveluksia, luokkaretkiä ja - leirejä sekä koulun toiveesta myös päivystyksiä ja opettajien henkistä sekä hengellistä huoltoa.

Valittavalla henkilöllä tulee olla pappisvihkimys, ja hänen tulee olla kykenevä aloitteelliseen ja itsenäiseen työhön tasavertaisen tiimityön lisäksi. Urheilu- ja musiikkiosaaminen sekä säestystaito luetaan eduksi. Arvostamme kokemusta nuorisotyössä.
Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmä 601 mukaisesti. Viran sijaisuus tulee ottaa vastaan 1.3.2019 lukien. Valitun tulee esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama todistus terveydentilasta ja kirkkolain 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Valinnassa voidaan soveltaa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Viranhoitomääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli kuultuaan Tampereen Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvostoa.
Ilmoittautumiset seurakuntapastorin virkaan 28.1.2019 klo 12:00 mennessä sähköisellä hakulomakkeella. Kirkon nimikirjaote liitetään kohtaan Liitetiedosto.
Valintaprosessiin liittyvät haastattelut järjestetään 29.1.2019.

Linkki hakemukseen: https://rekry.evl.fi/rekry2/#/job/13932?lang=fi_FI&portal=rekry2&ref=11dsxolkc1i4j

Tiedusteluihin vastaavat: johtava kappalainen Antero Eskolin (050 5118985), antero.eskolin@evl.fi, kirkkoherra Jussi Mäkinen (050 5542461) jussi.makinen@evl.fi