Tie, tulevaisuus ja elämä2_bleed_www-leike

Tampereen seurakuntayhtymä

Tampereella on viisi evankelis-luterilaista seurakuntaa, jotka ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä. Kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa.

Yhdessä seurakunnat muodostavat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta ja viestinnästä.

Tampereen seurakuntien yhteiset tehtävät vastaavat seurakuntien yhteisistä palveluista kuten perheneuvonnasta, sairaalasielunhoidosta, kasvatuksesta, diakoniasta, vapaaehtoistoiminnasta ja erityisryhmien toiminnoista.


Tehtävämme ja toiminta-ajatuksemme

Tehtävämme on lähetyskäskyn mukaisesti elää ja toimia lähellä armollista Jumalaa, lähimmäistä palvellen ja luomakuntaa varjellen.

Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien tehtävänä on kirkon tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi.

Toteuttaakseen tehtäväänsä seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 30.5.2002 seuraavan toiminta-ajatuksen: Lähelle ihmistä - lähellä Jumalaa.

Edistämme hengellisen elämän ja lähimmäisenrakkauden kasvua. Toimimme yhdessä kristillisen sanoman ulottamiseksi kaikille tamperelaisille. Työskentelemme alueen muiden toimijoiden kanssa ja kansainvälisesti osana Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa.

Tunnuksemme on Reilusti kristitty.

Visiomme 2018

Tamperelaisen on mahdollista olla kristitty itselleen merkityksellisellä tavalla.

Arvomme

  • Usko - Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta
  • Toivo - Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta luo toivon.
  • Rakkaus - Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.