Apua


Yhteiskuntavastuu

Seurakunnat vastaa omalta osaltaan erilaisten ryhmien tarpeisiin ja tukee heitä. Olemme mukana ihmisten arjessa niin työpaikoilla, kouluissa ja oppilaitoksissa, sairaaloissa, vankiloissa kuin sadoissa kerhoissa ja piireissä, kuoroissa kuin diakonian vastaanotoilla. Teemme yhteistyötä myös useiden järjestöjen ja  viranomaisten kanssa Pirkanmaan ja Tampereen alueella.

Yhteiskunnallinen työ

Yhteiskunnallinen työ tukee Tampereen työikäistä väestöä elämään ja toimimaan kristillisen uskon pohjalta oikeudenmukaisuuden, rauhan ja luomakunnan eheyden toteutumiseksi.

Yhteiskunnallisen työn yhteisenä tehtävänä on osallistua eri tavoin yhteiskunnalliseen ja sosiaalieettiseen keskusteluun ja edistää rauhantyötä Tampereella.

Ympäristö

Luomakunta on yhteinen ja siitä huolehtiminen on yhteinen tehtävä.  Yritämme yhteisössämme toteuttaa ekologista vastuuta.

Vastuullisuus koskee lähiympäristön lisäksi koko maailmaa.
Seurakuntien lähetystyöhön kuuluu hengellisen työn lisäksi oikeudenmukaisuuden puolesta puhuminen ja resurssien jakaminen. Kansainvälisellä avustustyöllä tuetaan ja rakennetaan köyhimpien maiden yhteiskuntia ja seurakuntia.

Paikallinen yhteistyö

Teemme yhteistyötä useiden järjestöjen, viranomaisten ja paikallisseurakuntien kanssa Pirkanmaan ja Tampereen alueella.

Vapaaehtoistoiminta

Ympäristöyhteistyö

Järjestöt

Työharjoittelu