Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.


Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojesi oikaisemista, tietojen täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • sinulla on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • sinun tulee tehdä pyynnöt tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se henkilökohtaisesti Tampereen seurakuntien asiakaspalveluun, jossa henkilöllisyys todetaan.
  • käyntiosoite: Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, katutaso, avoinna arkisin klo 9-15.

Tietopyyntölomake