kokous2

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa, valmistelee ja esittelee

Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) on yhteisen kirkkovaltuuston alainen valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelin. Tampereella siihen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä.


Yhteisen kirkkoneuvoston tehtäviä ovat:

 • johtaa seurakuntayhtymän hallintoa, taloutta ja omaisuuden hoitoa
 • johtaa ja edistää seurakuntien yhteisiä tehtäviä ja viestintää
 • valmistella yhteisessä kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat
 • valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta ja huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
 • myöntää hakemuksesta vapautus kirkollisverosta
 • valvoa seurakuntayhtymän etua, edustaa seurakuntayhtymää sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
 • yhteisen kirkkoneuvoston valtaa on ohjesäännöllä siirretty myös johtokunnille ja seurakuntayhtymän johtaville viranhaltijoille.

Kokoukset

 • kokoontuu pääsääntöisesti joka kolmas viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta
 • kokoukset eivät ole julkisia
 • kokouksiin voivat osallistua läsnäolo- ja puheoikeudella myös yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajat, kirkkoherrat ja yhteisten tehtävien johtajat/päälliköt
 • asioiden esittelijöinä toimivat kehitysjohtaja sekä yhteisten tehtävien johtajat/päälliköt oman työalansa asioissa

Pöytäkirjat ja esityslistat

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslistat laitetaan seurakuntayhtymän internet-sivuille seuraavana päivänä siitä, kun ne on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille. Kaikki pöytäkirjat ovat luettavissa myös Seurakuntien talon 4. kerroksessa virastopäivinä kello 9-15. Käyntiosoite on Näsilinnankatu 26.


Yhteinen kirkkoneuvosto 2017-2018

Jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa sen ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.  Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi tuomiokapituli nimittää jonkun yhtymän seurakuntien kirkkoherroista.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii vuosina 2017-2018 Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen p. 050 554 2461 etunimi.sukunimi@evl.fi ja varapuheenjohtajana TTM, HTM Pekka Uusitalo.

Muut varsinaiset jäsenet:

 • kehitysyhteistyöjohtaja, insinööri Asko Alajoki, 041 517 0646, asko.alajoki(at)om.org
 • teologian maisteri, lehtori Tiina Eskelinen
 • talousjohtaja Arto Kiiskinen
 • lähihoitaja Sirpa Koivisto, 040 583 3851, sirpa.koivisto(at)tampere.fi
 • kihlakunnan ulosottomies Liisa Lehtola
 • yliopettaja, TtT Varpu Lipponen, varpu.lipponen(at)tamk.fi
 • työyhteisövalmentaja, työnohjaaja Mauri Poussa
 • lähetystyöntekijä Anneli Hukari
 • DI Matti Ilveskoski

 Henkilökohtaiset varajäsenet:

 • DI, opettaja Tero Arvonen,  (Mauri Poussan varajäsen)
 • rovasti Rainer Backström,  (Liisa Lehtolan varajäsen)
 • sähköasentaja Juha-Pekka Skyttä, (Anneli Hukarin varajäsen)
 • näyttelijä Ahti Jokinen, (Sirpa Koiviston varajäsen)
 • talousjohtaja Marja Karvo, (Varpu Lipposen varajäsen)
 • DI Kirsi Koski, (Pekka Uusitalon varajäsen)
 • luokanopettaja Riitta Sompa-Hokkanen, (Tiina Eskelisen varajäsen)
 • FM, lehtori Jarno Parviola, jarno.parviola(at)tampere.fi (Arto Kiiskisen varajäsen)
 • diakonissa, erikoissairaanhoitaja Marja-Leena Sippola, (Asko Alajoen varajäsen)
 • DI Kaisa Juva, (Matti Ilveskosken varajäsen)

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö     pdf-tiedosto