valtuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto (YKV) käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä eri paikallisseurakunnista. Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi alkaa vuonna 2019 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun.


 • Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu neljästä viiteen kertaa vuodessa.
 • Se päättää seurakuntayhtymän keskeisistä asioista kuten toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, käsittelee toimintakertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen.
 • Kirkkovaltuusto päättää myös tuloveroprosentista, merkittävistä investoinneista ja eräiden johtavien viranhaltijoiden valinnoista.

 Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu Näsin seurakuntasalissa, osoitteessa Näsilinnankatu 26. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia.

Pöytäkirjat ja esityslistat

 • Yhteisen kirkkovaltuuston esityslistat laitetaan seurakuntayhtymän internet-sivuille seuraavana päivänä siitä, kun ne on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille.
 • Esityslista poistetaan, kun kyseisen kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirjat julkaistaan, kun ne on virallisesti tarkastettu.
 • Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin on tehty ne poistot, jotka julkisuuslain salassapitosäännökset ja henkilötietolaki edellyttävät. Liitteitä ei verkossa julkaista.

Kokoonpano toimikautena 2019-2022

 • Tampereen yhteisen kirkkovaltuuston ryhmiä ovat Yhdistynyt seurakuntaväki, Kokoomus ja sitoutumattomat, Kaikkien kirkko, Kirkkodemarit ja sitoutumattomat sekä Elävä kirkko.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuosina 2019-2020 toimii varatuomari Leevi Häikiö ja varapuheenjohtajana kunnallissihteeri Tuula Harkonmaa.

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä jokaisesta paikallisseurakunnasta seurakunnan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.

Eteläinen seurakunta

Alajoki, Asko

Armila, Elli

Harkonmaa, Tuula

Kamppuri, Eija

Koivula, Timo

Lindroos, Tytti

Louhivuori, Ulla

Lähteinen, Ilpo

Lätti, Teija

Mäki, Kalle

Salminen, Tiina

Sällylä, Anne


Harjun seurakunta

Alatalo, Seija

Hakkarainen, Pasi

Hukari, Anneli

Karintaus, Katja

Koskiniemi, Helena

Kylmäkoski, Teemu

Lehtinen, Jarmo

Löytty, Olli

Mäki-Lohiluoma, Jouko

Rauhala, Leena


Sutinen, Maija

Messukylän seurakunta

Halme, Salme

Huotari, Tarja

Häikiö, Leevi

Ilveskoski, Matti

Kristo, Johanna

Laine, Kaisa

Lind, Leena

Majlund, Marjo

Niemistö, Riitta

Pursiainen, Sirpa

Silfverhuth, Leena

Tanus, Sari

Tienhaara, Arja

Ruotsalainen seurakunta

Sjöholm, Suzanne


Törn, Tage

Tuomiokirkkoseurakunta

Eskelinen, Tiina

Jokinen, Ahti

Kajan, Maija

Karhola, Laura

Karvo, Marja

Kivimäki, Anna

Kyrkkö, Minna

Laitinen, Reijo

Lehtipuu, Paula-Maria

Punkari, Antti

Ruokonen, Tuula

Uusitalo, Pekka

Vuorela, Timo


Ryhmien johtajat

 • Seurakuntaväki:  Tiina Eskelinen, vara Kalle Mäki
 • Kokoomus:  Matti Ilveskoski, vara Katja Karintaus
 • Kirkkodemarit: Tuula Harkonmaa, vara Helena Koskiniemi
 • Kaikkien kirkko: Laura Karhola, vara Matleena Kallinen

Vaalilautakunta 2019-2022

 • Riitta Niemistö, henkilökohtainen varajäsen Ilpo Lähteinen
 • Antti Punkari, henkilökohtainen varajäsen Timo Koivula                                 
 • Laura Karhola, henkilökohtainen varajäsen Eija Kamppuri