Virallinen asiointi Tampereen seurakunnissa

Asiakirjoja voi toimittaa seurakunnille ja yhtymälle tuomalla ne aukioloaikoina virastoon tai lähettämällä ne postitse, sähköpostitse tai telefaksina. Asiakirjassa tai sen saatteessa (sähköpostissa) on käytävä ilmi, mille seurakunnalle tai yksikölle asiakirja on osoitettu. Sähköposti tarkistetaan päivittäin viraston aukioloaikoina.


Asiakirjojen lähettäminen seurakuntayhtymälle on lähettäjän vastuulla. Sähköisen asioinnin osoitteeseen lähetetyistä viesteistä vastataan lähettäjälle. Seurakunta ei vastaa sähköposti viestien katoamisesta roskapostisuodatuksen tms. vuoksi.

Muulla tavoin saapuneista asiakirjoista ilmoitetaan erikseen pyydettäessä. Asiakirjojen kirjaamiseen liittyviä asioita voi tiedustella seurakuntayhtymästä viraston aukioloaikoina.


Sähköpostiosoitteet

Virallinen asiointi: tampereen.seurakuntayhtyma@evl.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi 

Seurakuntayhtymä

tampereen.seurakuntayhtyma

Eteläinen seurakunta

tampereen.etelainensrk

Harjun seurakunta

harju.tampere

Messukylän seurakunta

messukyla.tampere

Svenska församlingen

tammerfors.svenska.forsamling

Tuomiokirkkoseurakunta

tampereen.tuomiokirkkoSähköinen allekirjoitus

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä viranomaisella ole syytä epäillä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä.

Niissä tapauksissa, joissa vaaditaan allekirjoitettua asiakirjaa, allekirjoitusvaatimuksen täyttää SähkL 18. § tarkoitettu sähköinen allekirjoitus.

Tampereen seurakuntayhtymällä ei ole vielä valmiuksia sähköisen allekirjoituksen käyttöön.

Hallintoasian voi aina laittaa vireille ilman allekirjoitusta. Viranhaussa edellytetään, että sähköpostilla lähetettyä hakemusta täydennetään allekirjoitetulla hakemuksella.

Seurakuntayhtymä edellyttää asiakirjan allekirjoittamista, mikäli asian käsittely vaikuttaa henkilön oikeuksia vähentävästi. Tällaisia ovat esim. virkavapaudet ja eroanomukset. Allekirjoitusta ei vaadita tavanomaisiin anomuksiin tai pyyntöihin.

Mikäli asian laatu tai asiakirjan eheys vaatii allekirjoitusta, on asiakirja myöhemmin täydennettävä allekirjoituksella. Tällöin seurakuntayhtymä pyytää erikseen asiakirjan täydentämistä.

Sähköisten viestien tietoturva

Asiakirjojen lähettäminen seurakuntayhtymään salatussa muodossa ei ole toistaiseksi mahdollista. Tästä syystä salaista tai salassa pidettävää tietoa sisältäviä asiakirjoja ei tule toimittaa seurakuntayhtymään sähköpostilla.

Asiakirjan muoto

Asiakirjat voi lähettää seurakuntayhtymään joko kirjoitettuna runko sähköpostiviestinä tai sähköpostin liitetiedostoina. Seurakuntayhtymään voidaan toimittaa asiakirjat joko RTF - tiedostomuotoisina (.rtf ), pdf - muotoisina tai Iso Latin 1 (tekstimuodossa) muodossa.

Muiden tiedostomuotojen tapauksessa on syytä ottaa yhteyttä seurakuntayhtymään ennen asiakirjan lähettämistä. Mikäli liitettä ei saada avattua, lähettäjään otetaan yhteyttä.

Päätösten tiedoksianto

Tampereen seurakuntayhtymä ei anna päätöksiä tiedoksi sähköisessä muodossa.