Seurakuntien_talo2


Yhteisiä linjoja luoden, taustalta tukien

Tampereella on viisi evankelis-luterilaista seurakuntaa, jotka ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän. Tampereen seurakuntien yhteiset tehtävät vastaavat seurakuntien yhteisistä palveluista.


Seurakunnat


Yhteiset tehtävät

Yhteiset tehtävät toimivat kiinteässä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa seurakuntien kanssa.

Yhteisiin tehtäviin kuuluvat:

 • Diakonia ja yhteiskuntavastuu
 • Hautauspalvelut
 • Henkilöstöpalvelut
 • Kehityspalvelut (seurakuntatyön yhteinen kehitys-, koulutus-, ohjaus- ja koordinointitoiminta)
 • Kiinteistöpalvelut
 • Keskusrekisteri
 • Perheneuvonta ja palveleva puhelin
 • Sairaalasielunhoito ja kehitysvammaistyö
 • Talous- ja hallintopalvelut
 • Tietohallintopalvelut
 • Viestintäpalvelut
 • Yhteinen kasvatus

Organisaatiokaavio-2018