partio_isot

Tule mukaan partioon!

Partiossa opitaan tekemällä, toimitaan ryhmässä ja ollaan paljon luonnossa. Partiossa saa uusia käytännön taitoja ja oppii toimimaan yhdessä muiden kanssa sekä ottamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja ympäristöstä.


Mitä partio on?

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen.

Partiossa on viisi ikäkautta. Jokainen ikäkausi tekee sille suunniteltuja tehtäviä viikoittaisissa kokoontumisissa.  Lisäksi kaikki käyvät leirillä, retkillä ja tapahtumissa muutaman kerran vuodessa. 

  • 7-9 -vuotiaat ovat sudenpentuja
  • 10-12 -vuotiaat seikkailijoita
  • 12-15 -vuotiaat tarpojia
  • 15-17 -vuotiaat samoajia
  • 18-22 -vuotiaat vaeltajia.

Paikallisesti partiotoimintaa järjestävät partiolippukunnat, jotka toimivat vapaaehtoisvoimin. Suurin osa vapaaehtoisista on nuoria, mukana on myös paljon aikuisia.

Suomen Partiolaiset kerää jäsenmaksun.  Leirille, retkille ja tapahtumiin on yleensä osallistumismaksu. Lisäksi partiovarusteisiin kuluu jonkin verran rahaa.

Seurakunnat tukevat partiotoimintaa

Usko korkeampaan on yksi partioliikkeen periaatteista ja monilla lippukunnilla on seurakunta taustayhteisönään.

Tampereella seurakunnat tukevat 23 lippukunnan toimintaa muun muassa avustuksilla ja tarjoamalla tiloja toimintaan. Seurakuntien työntekijät tukevat  lippukuntien vastuuhenkilöitä kasvatustehtävässä,  partio-ohjelman toteuttamisessa ja auttavat hengellisessä kasvatuksessa. Tarkemmat tiedot tamperelaisista lippukunnista löydät www.tp.partio.fi/yhteystiedot