haayo5


Avioliittoa edeltävä esteiden tutkinta

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkinta. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, ettei avioliiton solmimiselle ole avioliitolain asettamia laillisia esteitä.


Avioliiton esteiden tutkintaa on pyydettävä viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Kaikkien tamperelaisten ev.lut. seurakuntien jäsenten esteiden tutkinnat hoidetaan keskitetysti Tampereen aluekeskusrekisterissä.

Myös maistraatti voi suorittaa esteidentutkinnan, mutta silloin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. Jos esteidentutkinta on suoritettu maistraatissa, kirkollisen vihkimisen edellytysten täyttyminen pitää varmistaa seurakuntien keskusrekisteristä.

Tarkempia tietoja avioliiton ehdottomista esteistä löytyy avioliittolaista. Luvanvaraisista esteistä tarkempia tietoja antaa oikeusministeriö, p.(09 160 03.


Miten pyyntö esteiden tutkinnasta tehdään?

Esteiden tutkintaa voi pyytää kirkon sähköisessä asiointipalvelussa esteidentutkinta.fi. 

Sähköistää palvelua voi käyttää, jos avioon aikovat ovat  vähintään 18-vuotiaita ja heidän kotikuntansa on Suomessa. Toisen on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, koska muuten tutkintaa ei voida kirkossa tehdä. Lisäksi tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Esteiden tutkintaa voi pyytää myös esteidentutkinta-lomakkeella. Täytetyn lomakkeen voi postittaa todistajien allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen: Tampereen aluekeskusrekisteri, avioliittoasiat, PL 226, 33101 Tampere.

Lomakkeen voi myös täyttää ja palauttaa Seurakuntien talon asiakaspalvelussa. Lomaketta palautettaessa on molemmilla osapuolilla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

Miten saan todistuksen suoritetusta esteiden tutkinnasta?

Todistus tutkinnasta postitetaan kihlaparille heidän kotiosoitteeseensa tai sen voi noutaa Seurakuntien talon asiakaspalvelusta. Esteiden tutkinta kestää vähintään 7 päivää. Todistus on voimassa 4 kuukautta.

Jos kihlakumppanit ovat ulkomaalaisia

Jos molemmat osapuolet ovat ulkomaalaisia eikä kumpikaan asu vakinaisesti Suomessa (ei kotikuntaa Suomessa), avioliiton esteet tutkii maistraatti. Kirkollisen vihkimisen edellytysten täyttyminen pitää varmistaa aluekeskusrekisteristä.

Avioliittoaikomuksen julkisuus

Tieto kihlaparin tulevasta avioliitosta voidaan lukea jumalanpalveluksessa – tätä nimitettiin ennen kuulutuksiksi,  sekä julkaista myös Aamulehdessä ja Tamperelaisessa.

Tiedon julkaisuaika sovitaan vihkiparin kanssa, kun he pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Tietojen julkaisemisen voi myös halutessaan kieltää. Mikäli esteiden tutkinta tehdään sähköisessä asiointipalvelussa, voi palvelussa antaa luvan tiedon julkaisemiseen messussa ja lehdessä.

Vihkipari voi myös tulostaa ilmoituslomakkeen ja toimittaa sen seurakuntien asiakaspalveluun esteidentutkintalomakkeen kanssa tai erikseen. Ilmoituslomake pitää toimittaa aluekeskusrekisteriin viimeistään kaksi viikkoa ennen tiedon julkaisupäivää.