vihkitodistus

Vihkimisen ilmoittaminen

Tampereella keskusrekisteri huolehtii tamperelaisten ev.lut. kirkon jäsenten vihkimisen rekisteröinnistä väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy kaikille viranomaisille.

Virallinen vihkitodistus

  • Suomessa ei tarvita virallisia vihkitodistuksia, koska vihkitieto välittyy rekisteröinnin yhteydessä viranomaisille.
  • Ulkomaille vihkitieto annetaan yleensä virkatodistuksen muodossa.
  • Jotkut maat pyytävät vielä erikseen vihkitodistuksen, joten on syytä selvittää kyseisen maan viranomaisilta  menettelyohjeet.
  • Pappi antaa pyydettäessä vihkitodistuksen muistoksi.
  • HUOM! Jos haluat todistuksen heti vihkimisen jälkeen, muista pyytää sitä jo etukäteen.

Vihkimisen ilmoittaminen ulkomaille

  • Ulkomaalaisen kihlakumppanin on itse huolehdittava, että avioliitto tulee asianomaisten viranomaisten tietoon hänen kotimaassaan.